Fjell School Norway

Fjell skole

Rehabiliteringen av Fjell skole i Drammen er en del av Fjell 2020-prosjektet hvor målet er å bedre levekårene til barn og unge i bydelen.

Prosjektet omfatter rehabilitering og utvidelse av Fjell skole, ca 5000 m², samt etablering av ny flerbrukshall og aktivitetshus, ca 4500 m². Flerbrukshallen og aktivitetshuset tilbyr sports- og bydelsaktiviteter, bibliotek og ungdomsklubb.

AFRY har levert forprosjekt, kravspesifikasjon og anbudstegninger for total entreprise for utvendig VA, sanitæranlegg, lavtemperatur varmeanlegg, sprinkler, kjøling og luftbehandlingsanlegg, samt energisentral med CO2 bergvarmepumpeanlegg i kombinasjon med el-kjel og energibrønner.

Innovativ lagring av energi i fjellgrunnen

Prosjektet har, sammen med Drammen Eiendom KF og forskere fra bl.a. NTNU og NMBU, utviklet en metode for å lagre solenergi i fjellgrunnen i sommerhalvåret for å benytte denne energien i vinterhalvåret. Til dette benyttes et energilager i form av en sylinderformet «termos» i bakken. For å begrense uønsket avkjøling, magasineres sommerluft og returtemperatur fra varmeanlegget i en ytre blokkeringsring i «termosen».

FAKTA

Byggherre: Drammen Eiendom KF
Omfang: Totalt BTA 10 000 m²
År: 2017 – 2018 (byggeår 2018 - 2020)
Avtaletype: Forprosjekt samt utarbeidelse av kravspesifikasjon og anbudstegninger for totalentreprise. Oppfølging av detaljprosjekteringen.
Våre leveranser: RIV, utvendig VA, RIEnergi og ITB