Utsikt mot Follobanens 600 m tunnel

Follobanen

Den nye Follobanen er Norges hittil største samferdselsprosjekt med Nordens hittil lengste jernbanetunnel på 19,5 km. Prosjektet omfatter også et nytt, moderne kollektivknutepunkt i Ski. Follobanen vil gi passasjerene en oppgradert og mye raskere kollektiv reisevei mellom Ski og Oslo.

3D visualisering av ferdig anlegg i Middelalderparken
3D visualisering av ferdig anlegg i Middelalderparken, foto: Bane NOR

Gjennom en eksklusiv rammeavtale med BaneNOR har AFRY siden 2017 levert tjenester og kompetanse innen jernbaneteknikk, konstruksjon, tunnel/TBM, miljø, geoteknikk, ingeniørgeologi, tele, brann, HVAC, SHA, høyspent/lavspent, FDC, dokumentkontroll, jording, hydrogeologi, beredskap, fjernvarme, signal, tegningsproduksjon, 3D-modellering, sikkerhet, kontroll av utførelse, HMS, vann&avløp, termikk, materialteknologi og VVS. Vi har hatt ansvar for produksjonsledelse, rådgivende tekniske tjenester og spesialtjenester Innenfor hvert av fagene nevnt over.

Kompetent team

AFRY bidrar med ressurser med riktig kompetanse og kvaliteter knyttet til avrop fra Bane NOR. Med på teamet har AFRY internasjonal spesialkompetanse innen geoteknikk og geologi fra AFRY i Sverige og Sveits, i tillegg utføres Insar-analyser av NGI og kontroll av betongarbeider av Kværner. Søsterselskapet Advansia leverer prosjektadministrasjon. I tillegg har også AFRY (gjennom Pöyry) hatt ansvar for prosjekteringen av 5,5 kilometer med tunneler gjennom Ekebergåsen nær Oslo Sentralstasjon, hvorav 4 kilometer er for høyhastighetstogtrafikk.

Krevende grunnforhold på Ski stasjon

På Ski stasjon har AFRYs geoteknikere hatt en sentral rolle hvor det er ekstremt vanskelige grunnforhold med mye kvikkleire. Det krever store mengder med spunt, noe som har ført til at AFRYs arbeider med tredjepartskontroll har blitt meget avgjørende for at strekningen skal åpne som planlagt i desember 2022.

- Vi har store spuntvegger som går rett ned i Ski-morenen, og disse spuntearbeidene har vært veldig krevende for ingeniørene. Alt arbeidet som blir utført tredjepart-verifiseres, slik at vi forsikrer oss om at spuntene er så solide at de ikke vil utgjøre en risiko i driftsfasen. Vi har brukt mye tid og hentet inn den beste fagekspertisen i Norge for å sikre oss at alt er sikkert, sier Follobanens prosjektdirektør, Per David Borenstein i et intervju på bygg.no.

Gjennomslag for Follobanens tunnelboring
Gjennomslag for Follobanens tunnelboring mot Oslo S. september 2018, foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc