Abstract outline of grey map with yellow detailing

Forus Øst

AFRY Ark Studio har blitt engasjert av grunneierne av Forus øst for å utvikle et tydeligere planprinsipp for området.

Forus øst er et stort industri- og lagerområde som ligger langs fjorden i Stavanger. Området har flere utfordringer knyttet til store transformasjonskostnader, barrierevirkning av eksisterende jernbane og hensyn til friområder langs sjøen.

sketch of the area

Kommunen har utarbeidet forslag til en områdereguleringsplan for byutvikling i området. Forslaget, som har blitt utviklet og revidert etter høring, representerte en lav utnyttelsesgrad og en spredt forstadskarakter på bebyggelsen.

AFRY Ark Studio ble engasjert for å utvikle et tydeligere, mer robust og varig planprinsipp, med akser, forbindelser og byrom som forbinder viktige møtesteder og attraksjoner i området. Planen er vist med en mer bymessig struktur og bebyggelsesmønster som bidrar til å tydeliggjøre et selvstendig, nytt nabolag, med en større grad av økonomisk realisme for gjennomføring.

Kontakt oss

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio

Niclas Berlin Nilssen

Direktør AFRY Ark Studio Norge

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.