Grandkvartalet Norway

Grandkvartalet

Grandkvartalet vil løfte Larviks attraktivitet som by ved å knytte indre havn sammen med sentrum, og forene fjorden og byen.

Grandplassen blir selve hjertet i prosjektet hvor kombinasjonen av pulserende møteplasser og byrom vil fylle folks behov for urbane opplevelser og nye tjenester.

Det skal bygges tre blokker med 36 leiligheter, hotell med 49 rom over 1.750 kvadratmeter i fem etasjer, et møte- og konferansesenter på 1.200 kvadratmeter i to etasjer og næringsarealer over en parkeringskjeller. Totalt 11.200 kvadratmeter.

AFRY har vært med i skisse- og forprosjekt sammen med prosjektutvikler og byggherre og skal nå utvikle Grandkvartalet ferdig i detaljfasen sammen med PEAB.

Grandkvartelet skal etter planen stå ferdig i 2022.

FAKTA

Oppdragsgiver: Inter Eiendom AS og PEAB
Byggherre: Grandkvartalet eiendom
Omfang: 11 200 m²
År: 2019 - 2022
Arkitekt: Dark Arkitekter AS
Avtaletype: Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt (for PEAB entreprenør)
Våre leveranser: RIB, RIBr