Abstract outline of grey map with yellow detailing

Grorud Leir

Innbudt konkurranse for boligutvikling på sivilforsvarets tidligere administrasjon- og leiranlegg av de nye eierne AF gruppen og BORI Utbygging.

Området ligger høyt og luftig til øverst i Groruddalen. Utsikt, gode solforhold og nærhet til marka gir et godt utgangspunkt for booligbygging. Tomten har også naturkvaliteter i form av bekkedrag og vegetasjon. Ikke minst er nærhet til Rommen T-banestasjon og en fremtidig kobling til et mer urbanisert og fortettet Stovner-Rommen med på å styrke områdets potensial.

illustration from above of the project

Utfordringen i tomtesituasjonen ligger primært i tomtas grense mot den relativt tungt belastede Rv. 4 / Trondheimsveien i nord. Vårt forslag organiserer bebyggelsen med en lamell parallelt med Trondheimsveien som demper støyen inn i området. Langs grensen mot sør foreslås punkthus som åpner tomten mot solen og skogteigen. Innenfor de store volumene dannes et mer intimt landskapsrom hvor lek og oppholdsrom, naturelementer og ny vegetasjon kan spille sammen med en lavere og mer småskala rekkehusbebyggelse.

sketch of the buildings and area
sketch of the buildings and area
sketch of the building
sketch of the buildings and area
sketch of the building inside and outside
sketch of the buildings and area
sketch of the buildings and area
sketch of the buildings and area
sketch of the building
sketch of the buildings and area
sketch of the building inside and outside
sketch of the buildings and area

Området vil få en tydelig fjernvirkning i møtet mellom punkthusene, tårnene og den lange lamellen; «slangen». Kontrasten mellom den horisontale, langstrakte lamellen og de vertikale volumene vil gi en stedsidentitet og karakter som er ulik den historiske drabantbybebyggelsen som oftest bestod av én bygningstypologi /-volum.

Kontakt oss

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio

Niclas Berlin Nilssen

Direktør AFRY Ark Studio Norge

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.