Abstract outline of grey map with yellow detailing

Grusbanen Årnes

AFRY Ark Studio har blitt engasjert av Årnes kommune for å utarbeide plan og fortettingstrategi for fremtidig utvikling av grusbaneområdet i Årnes.

Hensikten med studien er å bistå Årnes kommune med utarbeidelse av helhetlig plan og designmanual for tomten som ligger på den tidligere grusbanen.

Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area

Mulighetsstudien skal vise løsninger for et variert botilbud med ulike botypologier, sosiale møteplasser og legge til rette for et godt bomiljø. Utviklingen av eiendommene skal også knyttes sammen med omkringliggende nabolag.

Målet for en framtidig utvikling av stedet er at Årnes skal være en livlig småby hvor kommunens stedsindentitet og særpreg trekkes fram.

Kontakt oss

Åse W. Lundekvam - Seksjonsleder Plan, Landskap & Urbanisme

Åse W. Lundekvam

Seksjonsleder Plan, Landskap & Urbanisme

Kontakt Åse W. Lundekvam

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.