Abstract outline of grey map with yellow detailing

Grusbanen Årnes

AFRY Ark Studio har blitt engasjert av Årnes kommune for å utarbeide plan og fortettingstrategi for fremtidig utvikling av grusbaneområdet i Årnes.

Hensikten med studien er å bistå Årnes kommune med utarbeidelse av helhetlig plan og designmanual for tomten som ligger på den tidligere grusbanen.

Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area
Illustration of the area

Mulighetsstudien skal vise løsninger for et variert botilbud med ulike botypologier, sosiale møteplasser og legge til rette for et godt bomiljø. Utviklingen av eiendommene skal også knyttes sammen med omkringliggende nabolag.

Målet for en framtidig utvikling av stedet er at Årnes skal være en livlig småby hvor kommunens stedsindentitet og særpreg trekkes fram.

Kontakt oss

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio

Niclas Berlin Nilssen

Direktør AFRY Ark Studio Norge

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.