Abstract outline of grey map with yellow detailing

Hommelvik ungdomsskole

AFRY Ark Studio har levert arkitektur, interiør og landskap til Hommelvik ungdomsskole.

Hommelvik ungdomsskole erstatter tidligere ungdomsskole på samme tomt, med en kapasitetøkning til 400 elever.

inside hallway og school
Hommelvik Ungdomsskole
School hallway
School hallway
School hallway
School inside area
School inside area
inside hallway og school
School hallway
School hallway
School hallway
School inside area
School inside area

Prosjektets mål har vært å skape en skole med gode dagslysforhold og kontakt med omgivelsene i tillegg korte interne forbindelseslinjer vertikalt og horisontalt. Det har også vært et sterkt formgivende premiss at skolen skal tilpasse seg tilstøtende verneverdig småhusbebyggelse.

Landscape outside school

Skolebygget består av fire fløyer som fordeler seg rundt et sentralt volum, i en såkalt stjernestruktur. Dette er løst gjennom et sentralt plassert adkomstrom/foajè med to hovedfløyer på hver side. Sidefløyene og sentralrommet er brutt opp i mindre volum med saltak, som en direkte referanse til skalaen og karakteren i området. Biblioteket er et addert volum-«hus» til sentralrommet, godt synlig ved adkomsten til skolen.

Inside School

Interiørarkitekt har bistått i å utforme planløsning i administrasjon, folkebibliotek, fellesareal, undervisningsareal og fastinventar for skole Ved å bruke en farge til henholdsvis administrasjon, elevareal og bibliotek bidrar dette til en mer logisk forståelse av bygget.

Byggets oppdeling i mindre volumer skaper ulike soner i uterommet rundt bygget, samtidig som plasseringen av bygget gir en åpen forbindelse mellom utearealene nord og sør for bygget.

ARK STUDIO PEOPLE

Kontakt oss

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.