Politiets beredskapssenter project Norway

IT-løsning for Politiets Nasjonale Beredskapssenter

Når det bygges funksjonsbygg som Politiets Nasjonale Beredskapssenter, handler det om mye mer enn skytebaner, helikopterlandingsplass og kontorer. Som i alle andre virksomheter, er Politiet avhengig av en digital infrastruktur og informasjonshåndtering for sine kommunikasjonsbehov, situasjonsforståelse, planlegging og oppfølging.

AFRY bidrar med prosjektledelse for å integrere eksisterende IT-løsninger i beredskapssenteret og for å realisere ny funksjonalitet. IT-løsningene underbygger og bidrar til å sikre hovedgevinstene raskere og bedre respons. Vi bruker vår kompetanse og erfaring med leveranse av komplekse IT-løsninger i fra andre byggeprosjekter. Suksesskriteriet er få til godt samarbeid med byggherre, entreprenør, mottaksprosjektet og driftsorganisasjonene.

Fakta
Oppdragsgiver: Justis –og Beredskapsdepartementet
Tidsrom: 2017 – 2020
Våre leveranser: Prosjektledelse, rådgiving, virksomhetstesting