Norcem Advansia prosjekt

Karbonfangst hos Norcem

På vegne av utbygger Norcem/Heidelberg har Advansia vært med i prosjektledelsen for konseptstudie og forprosjekt for et fullverdigCO2 fangstanlegg ved Norcems sementfabrikk i Brevik.

Kalsinering av kalkstein, i produksjon av sement, gir fra seg store mengder CO2 ved høy varme. Ved hjelp av det nye anlegget som planlegges gjennomført 2020-2024 ved fabrikken i Brevik, vil Norcems ta et stort steg i sin visjon om nullutslipp av karbon fra betongprodukter sett over i et livsløpsperspektiv.

Norges internasjonale forpliktelser innen reduksjon av klimagasser er også en sterk motivator, og myndighetene er innstilt på å delfinansiere dette prosjektet. Advansia er også kvalifisert med rammeavtale på PA tjenester i gjennomførings delen av prosjektet. Stortinget tar endelig beslutning om finansiering i Desember 2020.

Norcem Breivik Norge Advansia prosjekt

Norcem Brevik blir verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst

Dette vil vise at CO2-håndtering kan gjennomføres trygt og effektivt for verdenssamfunnet.

Kjetil Flaatedal - Seksjonssjef Industri i Advansia
Kjetil Flaatedal
Seksjonssjef Industri i Advansia

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Kjetil Flaatedal

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.