LHL Sykehus Norway

LHL sykehuset Gardemoen

På Gardermoen Campus har man samlet nyskapende virksomheter innen helsesektoren for i felleskap å finne fremtidens helse- og velferdsløsninger. Området utvikles av Gardermoen Campus Utvikling AS, et selskap eid av Hemfosa Samfunnsbygg AS og Aspelin Ramm Eiendom AS.

 

LHL-sykehuset Gardermoen er et pasientvennlig, hyggelig og varmt sykehus der pasienter og pårørende lett finner frem, og lett finner seg til rette. Det nye LHL-sykehuset Gardermoen samler virksomhetene LHL-klinikkene på Feiring og Glittre, med rehabilitering til hjerte- lunge- og kreftpasienter, søvnutredning, hjertekirurgi og invasiv kardiologi. I tillegg nye medisinske og kirurgiske tjenester.

 
Fakta:

  •  Fokus på SHA (H-verdi = 0) og RTB
  • Det nye sykehuset vil bestå av fire klinikker; Medisin, Kirurgi, Invasiv kardiologi og Rehabilitering/livsstil
  •  Bygget har bl a 11 operasjonsstuer, 35 poliklinikkrom, sterilsentral og analyselab, samt gode rehabiliteringsarealer ute og inne. Totalt 1749 rom med stort og smått
  •  LHL leier bygget og har selv vært ansvarlig for anskaffelse av medisinteknisk utstyr (MTU)
  •  Høy innsats mot arbeidsmarkedskriminalitet: Flere uavhengige kontroller utført av EY; gode resultater for HENT og byggherre
  •  Miljøprosjekt: isolert som passivhus, oppvarming og kjøling fra grunnvann, aktiv bruk av solskjerming til både kjøling og oppvarming, vannbåren ettervarme på tilluft. I byggefasen ble bygget oppvarmet med ren energi fra biopellets.
  •  Prosjektorganisasjonen og LHL var aktivt medvirkende i sluttfasen under driftsorganisasjonens opplæring, operativ uttesting og prøvedrift
  •  Prosjektet har vært gjennomført med bruk av BIM, trimmet bygging og trimmet ferdigstillelse. I gjennomføringsfasen er LEAN benyttet i styring og oppfølging av prosjektet

Fremdrift

Byggestart var 15. september 2015. Overtakelse fra totalentreprenøren HENT 03.01.2018. LHL startet innflytting 01.02.2018 og første pasient fikk behandling 21. februar 2018.