Abstract outline of grey map with yellow detailing

Lillestrøm Bro

AFRY Ark Studio fikk hederlig omtale for deres designforslag i en åpen plan- og designkonkurranse for ny bro over Skjærvagapet.

Broen vil styrke forbindelsen langs elvebredden og er et viktig tiltak i en overordnet byutviklingsstrategi som vil bidra til å knytte Strømmen og Lillestrøm bedre sammen. Spesielt vil tiltak som legger til rette for trygge og effektive gang- og sykkelforbindelser være viktig for å styrke satsingen på grønn mobilitet.

Illustration of the bridge
Illustration of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge
Illustration of the bridge
Illustration of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge
Sketch of the bridge

Konstruksjonen har en kompakt hovedbjelke og er formet i en myk S-form for å gi bevegelse og dynamikk i broanlegget. Den myke formen hvilende på en dobbeltpilar gjør lite inngrep i landskapet i nord, samtidig som formen framhever brospennet i sør gjennom kontrasten til trapp-/bryggeanlegg og landkarets massive og kubiske uttrykk.

Kontakt oss

Ole Knagenhjelm Lysne - Studioleder Oslo

Ole Knagenhjelm Lysne

Studioleder Oslo

Kontakt Ole Knagenhjelm Lysne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.