Loftesnesbrui Norge

Loftesnesbrui

Nye Loftesnes bru i Sogndal er et av de største bruprosjektene i Norge.

Brua krysser sundet mellom Sogndalsfjorden og Barsnesfjorden og erstatter den gamle brua som binder sammen Loftesnes og Nestangen. Lokalsamfunnet har fått et elegant, nytt landemerke.

Den gamle brua over Loftesnessundet ble bygget i 1958, og var smalere med krappere kurvatur enn dagens krav til veistandard. Den nye brua har fått et moderne uttrykk, men gir likevel assosiasjoner mot den gamle brua.

AFRY har hatt ansvar for prosjektering av ny bru med oppfølging i byggetid, og arkitektkontoret vårt Gottlieb Paludan Architects Norge har vært involvert i brudesign og landskapsarkitektur.

Nettverksbuebru

Bruas hovedspenn er utformet som en nettverksbue og denne er båret av to balanserende sidespenn fundamentert på pæler. I tillegg til en bredere og mer oversiktlig vei, er den nye brua tryggere og lettere for myke trafikanter å komme seg over sundet på adskilt gang- og sykkelsti. Den gamle brua hadde kun smale fortau for fotgjengere. Den nye brua har fått et rekkverk med innebygget LED-lys som lyser opp kjørebanene, samt også gang- og sykkelvegen. Nede på fundamentene er det plassert kunstlys som lyser opp brua samt også nede på midtseksjonen som lyser opp buen.

Ny rundkjøring og landskapsområde

Krysset på Nestangen ble erstattet og utformet som en rundkjøring. Rundkjøringen er utformet som en delvis utkraget plate for å ta vare på og forbedre en eksisterende fjordsti under brua. Dette er det minst arealkrevende alternativet og det får trafikantene til å sette ned farten.

På Loftesnes ble det bygget et nytt landskapsområde for å få plass til ny bru og veg. Her har Gottlieb Paludan Architects Norge stått for landskapsarkitekturen.

På grunn av lang omkjøring var det krav om at det alltid skulle være trafikkavvikling over sundet. Det stilte krav til god planlegging slik at trafikken kunne avvikles over eksisterende bru under byggeperioden på en god måte for bilistene og prosjektet.

Loftesnesbrui ble nominert til European Steel Bridge Awards i 2018 hvor den vant folkets pris.

Fakta

Kunde: Statens vegvesen region vest
Tidsrom: 2014-2019
Størrelse: 194m bru, rundkjøringskonstruksjon i betong og 100m støttemur
Entreprenør: PORR/K.A. Aurstad
Vår leveranse: Konstruksjon, elektro, arkitektur og landskap

Loftesnesbrui Sveinung Vaskinn på jobb
Vår kollega Sveinung Vaskinn, sivilingeniør i konstruksjonsteknikk på jobb på broen
Anton Husøy - Director Transportation in Norway
Anton Husøy
Direktør Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.