Melvatnet - Stormyra Norge illustrasjon

Melvatnet - Stormyra

Prosjektet Fv714 Melvatnet-Stormyra (Laksevegen) ligger i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag fylke, og er eneste vegforbindelse til Orkanger og Trondheim for kystkommunene Snillfjord, Hitra og Frøya.

Prosjektet er en del av ny FV 714 Laksevegen som går mellom Stokkhaugen i Orkdal kommune og Sunde i Snillfjord kommune.

Forbedring av framkommelighet og trafikksikkerhet

Eksisterende veg fra Saghølen til Stormyra er strekningsvis smal, svingete og uoversiktlig. Strekningen har partier med problematiske stigningsforhold. På Vinterstid er framkommeligheten spesielt dårlig. I tillegg hadde enkelte partier dårlig bæreevne, med svikt i veigrunnen og telehiv.

Den nye vegen har som mål å forbedre framkommeligheten og trafikksikkerheten, og forkorte reisetiden til Orkanger og Trondheim betydelig.

To tunneler og en bru

Den nye traséen for parsellen Melvatnet-Stormyra har en lengde på 5,6 km. På strekningen er det to tunneler, Slørdalstunnelen på 2645 meter og Mjønestunnelsen på 745 meter, samt Åstfjordbrua på 725 meter. I prosjektet inngår videre to nye kryss med eksisterende Fv 714, samt et nytt kryss Fv 305, i tillegg til sideveg, avkjørsler, parkeringsplasser og tekniske bygg.

Oppstart av byggearbeidene var høsten 2017, med ferdigstillelse tidlig 2020.

Fakta

Kunde: Statens vegvesen Region midt Norge
År utført: 2015-2020
Oppdragstype: Reg. plan, Byggeplan
Våre leveranser: Prosjektledelse, Veg, Konstruksjon, Elektro, Tunnelteknisk elektro, VA, Anleggsteknikk , LARK (GPA), Akustikk

 

Anton Husøy - Director Transportation in Norway
Anton Husøy
Direktør Transportation i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Anton Husøy

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.