Nidarøhallen

Nidarøhallen

Midt i Trondheim har vi vært med på utvikling og bygging av den nye storstua og arrangementsarenaen i Trøndelag

Allsidig arrangementsanlegg

Trondheims nye storstue inneholder et breddeidrettsanlegg med hele 9 hallflater i ett og samme anlegg. En av disse flatene er Norges mest moderne storkamparena med kapasitet på 8000 tilskuere. Som konsertarena skal anlegget kunne ta opptil 12.000 tilskuere. Anlegget er oppdatert og topp moderne for messearrangementer.

Våre oppgaver

AFRY står for utvikling av anlegg, prosjektledelse og SHA-rådgiving på vegne av Trondheim Spektrum. I tillegg utføres det koordineringsarbeid mot kommunale prosjekter i gaten som leder inn til anlegget. Informasjon og håndtering av prosjektet opp mot nabolaget er også del av vår rolle.

Fakta

Oppdragsgiver: Trondheim Spektrum AS
Prosjektkostnad: 510 MNOK
Omfang: 20 000 m2 rivning, ombygging og nybygg
Tidsrom: 2016 – 2019
Miljø: TEK10
Sted: Nidarø, Trondheim
Våre leveranser: Prosjektutvikling, prosjektledelse, gjennomføring