Munchmuseum

Nytt Munch-museum

Av alle de store og særpregede byggene som reises i Bjørvika, er det nye Munchmuseet kanskje den mest komplekse og krevende utbyggingen. Bygget er tegnet av Herreros Arquitectos og ligger sentralt og delvis ute i havnebassenget.

Grunnarbeidene har inkludert en heftig spunt, som blir museets kjeller når den tømmes for vann, og 310 pæler for å forankre bygget i fast grunn. De lengste skråpælene er 65 meter lange, og den ytterste sitter få meter unna veitunnelen som ligger i vann- og leirmassene under museet.

Store og komplekse utfordringer

Nytt Munchmuseum prosjektet har satt nye milepæler i norsk byggehistorie med å løse store utfordringer knyttet til sikkerhet, klimastyring og byggetomten.

Med sin sentrale beliggenhet midt i Bjørvika er tomten en utfordring i seg selv. Den har dårlig tilkomst, har liten plass og krevende plassering i forhold til andre konstruksjoner i grunnen. Dette krever god planlegging.

Kunsten til Edvard Munch, som skal inn i bygget, er verdivurdert til rundt 60 milliarder kroner. Det stilles derfor enormt høye krav til sikkerhet i bygget, både for kunsten som skal være der og kunst som skal lånes inn fra andre museer.

Disse enorme verdiene er uerstattelige og kunstverkene er laget av organisk materiale. For at ikke disse skal påvirkes av tidens tann stilles det helt spesielle krav til klimastyring.

Mye av risikoen i prosjektet er fjernet etter at de kritiske grunnarbeidene, pælingen og glidestøp av råbygg ble gjennomført i 2015 og 2016.

Åpnet i 2021

Nytt Munchmuseum åpnet for publikum den 22. oktober i 2021, og er et publikumsrettet og moderne museum for Norges mest kjente kunstner.

Fakta

Oppdragsgiver: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Prosjektkostnad: 2 700 MNOK
Omfang: 24 400 m2 nytt museum til Munchs kunstverker
Tidsrom: 2014 - 2019
Miljø: Passivhus, FutureBuilt forbildeprosjekt
Sted: Bjørvika, Oslo
Våre leveranser: Prosjektledelse og byggeledelse