Abstract outline of grey map with yellow detailing

Ocean Space Centre

AFRY Ark Studio lager planutredning, stedsanalyse, og detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning for Ocean Space Centre.

Området skal inneholde større laboratorier og forsknings- og undervisningsareal for ca 1000 ansatte og studenter.

ARK STUDIO PROJECT
Illustrasjon: Snøhetta
ARK STUDIO PROJECT OSC
Illustrasjon: Snøhetta
ARK STUDIO PROJECT OSC
Illustrasjon: Snøhetta
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT OSC
ARK STUDIO PROJECT OSC

Et senter som skal sikre verdiskapning

Ocean Space Centre skal etableres på Tyholt i Trondheim. I dag huser tomten Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Oceans virksomhet.

Ocean Space Centre blir viktig for verdiskapningen i og omstillingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt. Den overordnede målsettingen er å realisere et senter som skal sikre verdiskaping for Norge gjennom konkurransedyktige norske havromsnæringer, i et område som i dag er preget av en blanding mellom småhusbebyggelse og større kontorbygg o.l.

ARK STUDIO PROJECT OSC

Bærekraft i fokus

AFRY Ark Studio har gjennomført planutredning for etablering av Ocean Space Centre på Tyholt og Heggdalen (Trondheim biologiske stasjon) i Trondheim, som grunnlag for regjeringsbeslutning om finansiering. Som en del av dette arbeidet ble det også laget stedsanalyse for områdene på Tyholt og Heggdalen, utarbeidet planinitiativ og gjennomført oppstartsmøte med kommunen.

AFRY Ark Studio har også hatt ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplan for Ocean Space Centre. Planen skal bidra til at senteret bygges ut på en mest mulig bærekraftig måte, som gir positive ringvirkninger til kunnskapsbyen Trondheim og til nærmiljøet på Tyholt og Valentinlyst.

Tiltakets innvirkning på omgivelsene, blant annet på grøntområder i nærmiljøet og forholdet til naboer, er svært sentralt i dette prosjektet. Det er også viktig å vurdere hvordan anlegget totalt sett skal bygges ut, og bidra til å øke kvaliteten i området.

Kontakt oss

Åse W. Lundekvam - Section Manager Urban planning- and Landscape architecture

Åse W. Lundekvam

Seksjonsleder Plan, Landskap & Urbanisme

Kontakt Åse W. Lundekvam

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.