Abstract outline of grey map with yellow detailing

Norsk havteknologisenter

AFRY Ark Studio lager planutredning, stedsanalyse, og detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning for Norsk havteknologisenter.

Området skal inneholde større laboratorier og forsknings- og undervisningsareal for ca 1000 ansatte og studenter.

ARK STUDIO PROJECT
Illustrasjon: Snøhetta
ARK STUDIO PROJECT OSC
Illustrasjon: Snøhetta
ARK STUDIO PROJECT OSC
Illustrasjon: Snøhetta
ARK STUDIO PROJECT
ARK STUDIO PROJECT OSC
ARK STUDIO PROJECT OSC

Et senter som skal sikre verdiskapning

Norsk havteknologisenter skal etableres på Tyholt i Trondheim. I dag huser tomten Institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Oceans virksomhet.

Norsk havteknologisenter blir viktig for verdiskapningen i og omstillingen av havnæringene lokalt, nasjonalt og globalt. Den overordnede målsettingen er å realisere et senter som skal sikre verdiskaping for Norge gjennom konkurransedyktige norske havromsnæringer, i et område som i dag er preget av en blanding mellom småhusbebyggelse og større kontorbygg o.l.

ARK STUDIO PROJECT OSC

Bærekraft i fokus

AFRY Ark Studio har gjennomført planutredning for etablering av Norsk havteknologisenter på Tyholt og Heggdalen (Trondheim biologiske stasjon) i Trondheim, som grunnlag for regjeringsbeslutning om finansiering. Som en del av dette arbeidet ble det også laget stedsanalyse for områdene på Tyholt og Heggdalen, utarbeidet planinitiativ og gjennomført oppstartsmøte med kommunen.

AFRY Ark Studio har også hatt ansvaret for utarbeidelse av reguleringsplan for Norsk havteknologisenter. Planen skal bidra til at senteret bygges ut på en mest mulig bærekraftig måte, som gir positive ringvirkninger til kunnskapsbyen Trondheim og til nærmiljøet på Tyholt og Valentinlyst.

Tiltakets innvirkning på omgivelsene, blant annet på grøntområder i nærmiljøet og forholdet til naboer, er svært sentralt i dette prosjektet. Det er også viktig å vurdere hvordan anlegget totalt sett skal bygges ut, og bidra til å øke kvaliteten i området.

Kontakt oss

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio

Niclas Berlin Nilssen

Direktør AFRY Ark Studio Norge

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.