Os School Norway

Os barne- og ungdomsskole

Os barne- og ungdomsskole i Halden blir en helt ny skole for 660 elever med tilhørende idrettshall med to håndballflater og basishall.

Prosjektet har en tydelig byutviklingsprofil og det tilrettelegges for gode lokaler til kulturskole og andre kultur- og idrettsaktiviteter. Halden videregående skole skal kunne benytte den ene hallflaten for kroppsøving. Tomten er svært arealknapp, slik at store deler av tak skal benyttes som uteareal for elevene. Bygget har krav til BREEAM Very Good.

AFRYs prosjekteringsgruppe har levert skisseprosjekt og forprosjekt med kravspesifikasjon for byggherreutviklet totalentreprise i samarbeid med White og Dronninga Landskap. Det er utarbeidet areal- og funksjonsprogram og teknisk program som føringer for utformingen av nytt skolebygg med tilhørende bygningsmasse. Prosjektet er gjennomført med BIM, ICE og VDC.

FAKTA

Byggherre: Halden kommune
Omfang: Totalt ca 13 000 m2
År: 2018 - 2019
Arkitekt: White AS og Dronninga Landskap
Miljø: BREEAM Very Good
Avtaletype: Plan- og designkonkurranse og skisseprosjekt, forprosjekt
Våre leveranser: PGL, RIB, RIV, RIE, RIBfy, RIEn, RIBr, RIAku, RIVA, RIVei, RIGeo, RIGmiljø, Breeam, RIM, prosjektering og koordinering