Mat

Porteføljestyring i Mattilsynet

Mattilsynet skal sikre at maten vi spiser og vannet vi drikker er trygt. For å løse samfunnsoppdraget må Mattilsynet prioritere de rette oppgavene og bruke ressursene effektivt. AFRY bistod kunden med innføring av porteføljestyring.

Mattilsynet skal sikre at maten vi spiser og vannet vi drikker er trygt, og jobber i tillegg for miljøvennlig matproduksjon og etisk dyrehold. Samfunnsoppdraget er viktig og berører mange, både nasjonalt og internasjonalt. Mattilsynet opplevde imidlertid at de ikke hadde god nok styring på prosjektene sine, og at ressurser ikke ble brukt optimalt for å nå viktige strategiske mål.

AFRY ble derfor engasjert for å innføre porteføljestyring sett i sammenheng med prosjektstyring. Våre rådgivere legger sterk vekt på kompetanseoverføring og kundetilpasning. Først gjennomførte vi en kartlegging for å forstå kundens behov, før vi deretter planla tiltak. Dette ble gjort i tett samarbeid med sentrale linjeressurser, og underveis i realiseringen av tiltakene var kompetansebygging en viktig del av leveransen.

AFRY leverte

  • Innføring av metodikk i porteføljestyring tilpasset kundens behov
  • Prosjektmetodikk og rapporteringsrutiner for prosjektledere
  • Mal for prioritering, planlegging og oppfølging av prosjekter for ledelsen
  • Verktøy for estimering av prosjektgevinster
  • Opplæring og kompetanseoverføring i porteføljestyring

Verdi for kunden

Etter innføring av porteføljestyring har Mattilsynet fått en bedre kobling mellom strategi, budsjettprosess og pågående prosjekter. Nå har de fått verktøyene og kompetansen til å prioritere prosjektene som gir størst gevinst og måloppnåelse, og sikre at ressursene deres i størst mulig grad brukes til å løse et viktig samfunnsoppdrag.

Tiden etter ett prosjekt er like viktig som selve innføringen. Vi i AFRY leverer aldri fra oss noe som kunden ikke selv kan forvalte, og vi har et kontinuerlig fokus på forankring, tilpasning og kunnskapsoverføring. Porteføljestyring har derfor ikke bare gitt Mattilsynet et nytt rammeverk, men også kompetanse til selv å utvikle og forbedre en ressursstyring som bidrar til økt matsikkerhet og dyrevelferd langt frem i tid.

Fakta om prosjektet:

Oppdragsgiver: Mattilsynet
Omfang: 100%
Tidsrom: 2019
Sted: Oslo
Våre leveranser: Porteføljestyring, endringsledelse, gevinstrealisering, prosjektledelse og prosessledelse

Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services i Norge
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.