Abstract outline of grey map with yellow detailing

Reetablering av skredområdet i Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune valgte AFRY Ark Studio til å utarbeide konsept og utføre prosjektering for området som ble utsatt for kvikkleirskredet natt til 30.desember 2020 i Ask.

Området planlegges, prosjekteres og re-etableres til et rekreasjons- og friluftsområde for både Ask og regionen.

Skredet i Ask etterlot seg et enormt skredområde som fortsatt har svært ustabile grunnforhold. AFRY Ark Studio bisto Gjerdrum kommune med å vurdere hvordan skredområdet kan opparbeides, og hva som kan være mulig fremtidig bruk. Med vår bistand har det blitt gjennomført en strategi- og scenarioproesess med omfattende medvirkning og politisk forankret konseptvalg. Vårt solide landskapsmiljø har tatt dette videre i et stort, tverrfaglig forprosjekt hvor også NVE er tungt inne.

 

Gjerdrum skisse

Et område som skal gi noe tilbake  

For kommunen er det viktig at den endelige løsningen gir noe tilbake til lokalsamfunnet. Dette inkluderer både grunneierne som har mistet areal, og innbyggerne som skal få nye turområder.  

– Jeg har en forhåpning om at området skal utvikles til å bli noe som folk fester seg ved når de kjører forbi. Jeg håper folk vil synes at det ser fint ut, og at man tenker at her ønsker jeg å bo, sier Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum kommune.

For han er det viktig at området gir ny giv i kommunen, at det skal være et anvendelig sted for innbyggerne, samtidig som det har en verdighet.

Bred medvirkning fra lokalsamfunnet  

I forbindelse med utarbeidelse av konseptet, har det blitt utført en bred medvirkning, der AFRY Ark Studio har lyttet til innbyggernes ønsker for fremtidig bruk av skredområdet. Det har også blitt gjennomført medvirkning med direkte berørte og aktører som har blitt påvirket av skredulykken.

Etter at konseptene for området er ferdig, vil prosjektet gå over i en prosjekteringsfase, hvor AFRY Ark Studio vil ha en ny medvirkningsrunde med de direkte berørte.  

 

Naturpark med møteplasser og rekreasjonsopplevelser  

Gjennom konseptutarbeidelsen og prosjektutførelsen tar prosjektet sikte på å reparere og tilbakeføre ravinelandskapet til sin opprinnelige tilstand. Dette skal bidra til å skape en stor naturpark for både Ask og regionen.  

Planen er å åpne opp lukkede bekker, og gjennom dette skape et nettverk av grønne korridorer og turveier. Dette skal igjen være et hjem for flora og fauna i naturen. Korridorene vil passere gjennom dyrket landskap, og forbinde en rekke landskapsdestinasjoner, hvor det tilrettelegges for møteplasser og naturbaserte rekreasjonsopplevelser.

Kontakt oss

Ole Knagenhjelm Lysne - Studioleder Oslo

Ole Knagenhjelm Lysne

Studioleder Oslo

Kontakt Ole Knagenhjelm Lysne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE drawing

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.