Abstract outline of grey map with yellow detailing

Siva

AFRY Ark Studio har ledet flere workshops for alle ansatte og ledergruppen i Siva. Workshopene omhandlet identitet, arbeidsmetodikk, arbeidsplass og designkonsept for virksomheten.

Det var et ønske fra ledelsen om at bedriften om noen år kunne gå over til en aktivitetsbasert måte å jobbe på med free seating, i takt med at bedriften og antall ansatte vokser.

Photo of workplace enviroment at Siva
Photo of meeting room
Photo of meeting room
Photo of sitting area
Photo of workplace enviroment at Siva
Photo of workplace enviroment at Siva
Photo of meeting room
Photo of meeting room
Photo of sitting area
Photo of workplace enviroment at Siva

Planløsningen skal møte dette kravet, samtidig som det de neste par årene skal fungere med faste arbeidsplasser. Bedriften tar sikkerhet på alvor og eksterne har ikke adgang til de ansattes arbeidsplasser. Det er da viktig å lage gode soner for felles arbeid der Sivas egne og eksterne kan både møte og jobbe.

Photo of sitting area

Det er fokusert på god flyt i etasjen, som fremheves av gulvbelegget som har annen fargegrad i gangsonen. Dette gir en logisk flyt for de mange eksterne som er innom. Det er jobbet dynamisk med ulike gulvbelegg i soner for å skape flyt og sammenheng. Prosjektet har en avdempet palett, men tydelig fargebruk og mange overflater i tre. Gardiner brukes som avdeling av prosjektrommet og bidrar til mer varme og trivelige arealer i møtesoner.

Kontakt oss

Urd Schjetne - Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Urd Schjetne

Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Kontakt Urd Schjetne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.