Telemark Museum Norge

Telemark Museum

Telemark Museum bygger nytt museumsbygg i Brekkeparken i Skien. Nybygget vil inneholde administrasjon, kontorer, servering og tre galleri- og utstillingsrom (fleksible veggløsninger).

Bygget vil bestå av et utstillingsareal som vil ligge i et kjellerplan, et hovedplan med alle vestibylefunksjonene og en 2.etasje med kontorer for administrasjonen. Bygget får en tredeling, med henholdsvis utstillingslokale på 800 m2, kontorfasiliteter for inntil 30 ansatte og skole- og konferansefasiliteter.

Klar miljøprofil

Det er lagt vekt på at bygget skal ha en klar miljøprofil med lavt klimagassutslipp. Det er brukt mye tre i konstruksjoner, overflater og interiørelementer og lav-karbon betong. Det blir installert en luft-til-vann varmepumpe som gir vannbåren varme og det skal etableres et solcelleanlegg på taket.

Museet skal etter planen ferdigstilles mai 2021.

FAKTA

Byggherre: Telemark museum
Oppdragsgiver: Multifag AS / Veidekke Entreprenør AS
Omfang: 2550 m²
År: 2019-2020
Arkitekt: Børve Borchsenius Arkitekter AS
Totalentreprenør: Veidekke AS
Avtaletype: Detaljprosjekt (Totalentreprise)
Våre leveranser: RIB, RIV, RIE, RIBr