Abstract outline of grey map with yellow detailing

Trondheim Havn

AFRY Ark Studio har stått for overflater, farger, møbler og skreddersøm av blant annet respesjon og hyller som en del av arkitekturen.

Innenfor Trondheim Havn er det et bredt spekter av oppgaver og arbeidsformer, fra sjauing på kaia til slips på kontor; de ønsket å bruke flytteprosjektet til å skape tettere bånd mellom de ansatte på tvers.

Fotografi av fellesareale
Fotografi av fellesareale
Fotografi med overblikk over fellesareale
Fotografi av kontorområde
Fotogradi av arbeidsplasser
Illustrasjon av sittegruppe
Fotografier av resepsjon
Fotografer av stalboks
Fotogradier av trappedetaljer
Fotografi av fellesareale
Fotografi av fellesareale
Fotografi med overblikk over fellesareale
Fotografi av kontorområde
Fotogradi av arbeidsplasser
Illustrasjon av sittegruppe
Fotografier av resepsjon
Fotografer av stalboks
Fotogradier av trappedetaljer

Arbeidsplasskonseptet er fast plass og 40% cellekontorer. Mange har individuelle spesialområder og jobber lite på tvers. Marked, strategi og utviklingsavdelingen sitter åpent.

Spesielt for prosjektet er funksjonene havnevakt, trafikkavdeling og beredskpsrom som kan skape mye aktivitet og støy. Det er jobbet mye med soneprogram for å skille eksterne og aktive funksjoner.

Fotografi av speilvegg
Fotografier av styrerom
Fotografier av presentasjonsrom
Fotografi resepsjon og møterom
Fotografi av detalj under lampe
Fotografi av arbeidsplasser
Fotografi av speilvegg
Fotografier av styrerom
Fotografier av presentasjonsrom
Fotografi resepsjon og møterom
Fotografi av detalj under lampe
Fotografi av arbeidsplasser

Identitet har vært vesentlig; Trondheim Havn skulle være en tradisjonsbærende institusjon med et standsmessig, men moderne uttrykk. Interiørprosjekteringen har stått for de store linjene, men også alle overflater, farger, møbler og skreddersøm av resepsjon, hyller og annet som en del av arkitekturen. Det er utviklet foliering på glassvegger basert på gamle havnefoto og skiltet i cortènstål gjentar materialbruken fra byggets fasade.

Kontakt oss

Urd Schjetne - Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Urd Schjetne

Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Kontakt Urd Schjetne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
ARK STUDIO PEOPLE

Vi er AFRY Ark Studio

160 arkitekter og designere over hele Norden, støttet av et globalt nettverk.