Forest with sunlight shining through and long exposure LED lights sweeping through the picture

Virksomhetsarkitektur i Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet.

Omstillingen krever at alle i Norge kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at nye energi- og klimateknologier blir utviklet og tatt i bruk i markedet. Dette innebærer at Enova kontinuerlig må utvikle sine tilbud for å tilpasse dem til de markedene vi skal påvirke. Dette stiller nye krav til digitale løsninger, både kortsiktig, men også i et lengere perspektiv i form av behov som ikke er kjente i dag. For å lykkes med dette har Enova behov for en ny digital forretningsplattform, som har fleksibilitet til å løse også våre fremtidige behov. 

AFRY bidrar i denne omstillingen med rådgiving, prosjektledelse og innføring av virksomhetsarkitektur. Innledningsvis var arbeidet med å innføre metoder, møteplasser og dokumentasjon et sentralt element for å gjøre organisasjonen i stand til å bedre se mulighetene som ligger i nye digitale løsninger. TOGAF ble brukt som inspirasjon og rammeverk for dette arbeidet. Vårt engasjement hos Enova har utviklet seg til at AFRY nå bistår tungt i anskaffelsen av en nye digitale løsninger som blir første byggestein i Enovas nye digitale forretningsplattform.   

Fakta 

Oppdragsgiver: ENOVA SF 
Tidsrom: 2017 – d.d 
Våre leveranser: Rådgiving, virksomhetsarkitektur, prosjektledelse 

Jon Hølland
Direktør Digital Solutions

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Contact Jon Hølland

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Martin Engan
Leder forretningsutvikling Digital Solutions

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Contact Martin Engan

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.