The Whale

The Whale

Vurderinger av energi og inneklima for The Whale på Andenes

På Andenes i Andøy kommune skal det nye opplevelsessenteret The Whale etableres. The Whale har som mål å være en møteplass mellom mennesker og hvaler. AFRY skal bistå med rådgivning innen bygningsfysikk, energi og inneklima, for å sikre et bærekraftig og komfortabelt miljø på opplevelsessenteret.

Bygningsfysikk og energioptimalisering

For å oppfylle kravene til bygningsfysikk i dette prosjektet, har AFRY gjort følgende tiltak:

  • Optimalisering av bygningsfysikk: Vi har vurdert og optimalisert premissene for å sikre at kravene til bygningsfysikk blir ivaretatt gjennom hele prosjektet.
  • Ytelsesbeskrivelser: Det er utarbeidet detaljerte ytelsesbeskrivelser for bygningsfysiske krav, tilrettelagt for en totalentrepriseløsning.
  • Kontinuerlig samarbeid: Det har vært kontinuerlig samarbeid og dialog med prosjekteringsgruppen og byggherren, for å sikre at alle parter er oppdatert og at kravene blir møtt.

Helhetlig vurdering og optimalisering av inneklima

For å oppnå et optimalt energibudsjett og et komfortabelt inneklima, har vi utført følgende:

  • Termisk inneklima: Identifisering av kritiske forhold for termisk inneklima basert på byggets plassering og brukstidspunkt.
  • Solskjerming: Vurdering av ulike solskjermingstiltak, inkludert både passive og aktive løsninger, for å finne den mest kostnadseffektive tilnærmingen.
  • Energibudsjett: Optimalisering av energibudsjettet gjennom iterative og parallelle simuleringer av energi- og inneklimaforhold, samt tilrettelegging for bruk av mekanisk kjøling.
  • Kontrollberegninger: Utført kontrollberegninger og dokumentert energirammer og termisk inneklima i henhold til TEK17.
  • Løpende kommunikasjon: Opprettholdt løpende kommunikasjon med prosjekteringsgruppen, utførende og byggherre for å sikre at alle krav og forventninger blir oppfylt.
  • Ytelsesbeskrivelser: Utarbeidet ytelsesbeskrivelser for energi og inneklima, med tanke på en totalentrepriseløsning.

Fakta

Oppdragsgiver: The Whale AS
Prosjektramme:  455 millioner er totalt, vi har bistått med 344 timer
Tidsrom:  AFRY engasjert ifra februar til juni 2024
Sted: Andenes i Andøy kommune
‍Våre leveranser: Bygningsfysikk og energioptimalisering, helhetlig vurdering og optimalisering av inneklima

Illustrasjon: Dorte Mandrup

Youssef El Meziani - Seksjonsleder Energi og Miljø
Youssef El Meziani
Seksjonsleder Energi og Miljø

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Youssef El Meziani

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.