Arkitektur

Den rådgivende ingeniørvirkssomhed AFRY leverer teknisk rådgivning til transport og infrastruktur branche, og er førende eksperter i norden inden med stor viden inden for bygninger, anlæg, energi og meget mere.

Arkitektur

Arkitektur er et viktig virkemiddel for livskvaliteten i byene og skaper rammene for hverdagslivet til befolkningen. Hvert område av hverdagslivet rommer sine egne særlige behov og krav. I AFRY Ark Studio tegner vi bygg for fellesskapet – barnehager, skoler, institusjoner, helsehus og omsorgsboliger - hverdagsarkitektur som omfavner ulike faser av livet.

Et byggeprosjekt er en stor investering for byggherren og påvirker både samfunn og klima på en betydelig måte. Det er et faktum og et ansvar vi tar på alvor. Uansett om det er snakk om store eller små oppgaver setter vi oss alltid grundig inn i dem og utfordrer byggherrens behov og ønsker. Vi jobber med løsninger som er basert på innsikt og kunnskap, forståelse og kreativitet. Vår omfattende erfaring gjør oss i stand til å levere løsninger som kombinerer arkitektur og design med optimal funksjonalitet og bærekraft. Alltid i tett samarbeid med byggherrene våre og alltid med et ønske om å prioritere estetikken for å gi noe tilbake til byen eller stedet. Vi søker en tidløshet, enkelhet og robusthet i løsningene, som også skal være åpne overfor framtidige forandringer.

For oss er det grunnleggende at prosjektene vi leverer bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Det betyr miljøvennlige tekniske løsninger og ideer som reduserer transportbehov og klimagassutslipp. Vi har erfaring med både prosjektering og utførelse av bygg med ulike sertifiseringer og klimaprogrammer, blant annet BREEAM, Svanemerket og FutureBuilt. For oss er arkitektur et verktøy ut over den tegnede strek - en mulighet til å skape holdbare løsninger og varige forbindelser. Vi ser alle prosjekter som en mulighet til å lage noe mer enn en fysisk struktur. Sosial bærekraft i medvirkning, prosjektering og utførelse er vel så viktig som oppnåelse av klimakrav og mål.

Vi har allsidig erfaring med små og store prosjekter innenfor utdanning og helse, det være seg nybygg eller rehabilitering og transformasjon av eksisterende bebyggelse. VI jobber med skoler, barnehager og universitet og vi prosjekterer i alle faser, fra programmering, analyser og mulighetsstudier til regulering, forprosjekt og oppfølging på byggeplass. Innenfor helse har vi arbeidet i det små med hardbruksboliger for samfunnets mest utsatte, til store innovative helse- og omsorgsbygg for kommende generasjoner.

Fellesnevner for flere av prosjektene våre er at de har mange brukere med sammensatte behov. Universell utforming er derfor en integrert del av prosjekteringen, helt fra tidlig fase til overlevert bygg. Vi mener god og fleksibel arkitektur som møter fremtiden og bidrar til å skape tilhørighet og samhold.  

Felles for alt vi tegner er vårt mål om at de prosjekterte løsningene skal gagne brukere, beboere, ansatte og samfunnet som helhet - hverdagsarkitektur for fellesskapet.

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio
Niclas Berlin Nilssen
Direktør AFRY Ark Studio Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.