IKT prosjektledelse

computer analysis and simulation

IKT prosjektledelse

Effektiv styring av komplekse IKT-prosjekter 

Kompetent prosjektledelse er viktig for å gjennomføre alle typer prosjekter på tid og budsjett. Våre konsulenter har et solid teoretisk grunnlag, en lang og praktisk erfaring, samt dyptgående forståelse av markedet med fokus på å realisere kundenes mål og gevinster. 

AFRY har bred erfaring fra prosjektledelse av komplekse og krevende IKT prosjekter. Våre konsulenter har solid teknologi kompetanse og erfaring fra både kunde- og leverandørsiden, samt gode personlige lederegenskaper. Vår samlede erfaring av ulike teknologier og bransjer hjelper oss til å oppnå gode resultater. 
 
AFRY sin globale prosjektmodell er basert på Prince2, men vi benytter kundens prosjektmodell der det kreves. Våre konsulenter har bred erfaring og teoretisk kompetanse på relevante modeller og rammeverk som PMP, Lean, Agile-metoder, TOGAF og Prince2. 
 
Ofte må man ut i markedet for å anskaffe en løsning for levere prosjektets produkter. Vi har gjennomført flerfoldige anskaffelser, både som deltakere i hele prosessen, i spesifikke deler eller som kvalitetssikrer. Vi har spisskompetanse i gjennomføring av EØS-anskaffelser, hvor vi assisterer med prekvalifisering, tilbud og forhandlinger. 
 
Vi kan ivareta roller innen prosjektledelse, delprosjektledelse, teknisk prosjektledelse og testledelse i alle prosjektfaser, primært på kunde- og mottakssiden.