Interiør & Arbeidsplassutvikling

interiørdesign

Interiør & Arbeidsplassutvikling

Cafeen, campus, arbeidsplassen, ambassaden eller rom for helse. Med rommet som verktøy er vi med på utvikle fremtidens praksis – vi utforsker og utfordrer sammen med kunden. Vi prioriterer helheten, forenkler og søker det vakre. Vi vil at våre steder skal velges, de skal være bærekraftige og varige – men også stimulere og by på seg selv.

Interiørarkitektene i AFRY Ark Studio har spesialister innenfor arbeidsplassutvikling, campus og helsebygg og jobber i et tverrfaglig team av formgivere og samfunnsvitere. Vi setter oss inn i praksis og oversetter denne til form. Vi vil tidlig inn i prosjektene fordi det er smart å tenke innenfra og ut. På arbeidsplasser og campus spesielt har vi ekspertkunnskap fra mange store prosjekter og rådgir arkitekter og eiendomsutviklere omkring hvordan nye arbeidsplassløsninger bør påvirke byggets infrastruktur, grid, soneinndeling osv. Vi jobber mye på prinsippnivå i komplekse prosjekter, og vi er eksperter på planløsninger innenfor arbeidsplassløsninger.

Vi vil at arbeidsplassen din skal være en du ikke vil forlate, at du får energi ved å være på jobben eller på skolen. Estetikk betyr noe, vi søker det vakre, og vi bruker form og farge for å la rommene fortelle en historie om hva som skal foregå der; stimulerende og modig, eller stillhet og konsentrasjon? Vi tror på variasjon, på at vi som mennesker i mye større grad skal kunne bruke rom som verktøy mer bevisst. Og i det arbeidet er vi et tverrfaglig utviklingsteam som gjerne tar deg med på reisen.

I dag er vi også svært opptatt av grønne løsninger, dette kan være helt konkret i at vi i dag bruker mer naturmateriale og grønne planter i våre prosjekter enn før, men også det bærekraftige aspektet ved kunnskap om materialbruk og hvordan vi kan heve graden av gjenbruk ved å skape designkonsepter som lar det gamle leve godt sammen med det nye.

Transformasjon vil bli de neste 10 års fokus hos oss, både helt fysisk å transformere gamle løsninger for ny bruk med arealsmart og vakker formgiving, men også å bistå modige virksomheter i de endringen som skal til for å få det til å lykkes i praksis. Interiørarkitekter, antropologer og organisasjonsutviklere står sammen om å utvikle fremtidens løsninger. Les også mer om vår felles kompetanse under fanen strategisk tidligfase rådgivning.

Niclas Berlin Nilssen - Studio Manager Norway, AFRY Ark Studio
Niclas Berlin Nilssen
Direktør AFRY Ark Studio Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Niclas Berlin Nilssen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Urd Schjetne - Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling
Urd Schjetne
Markedsandvarlig Strategisk arealutvikling

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Urd Schjetne

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.