Offentlige anskaffelser og strategiske innkjøp

Two persons at a desk

Offentlige anskaffelser og strategiske innkjøp

Kjøp av varer og tjenester er et strategisk virkemiddel for den enkelte virksomhet. Det er avgjørende at dette gjennomføres slik at anskaffelsen støtter virksomhetens mål, at den er økonomisk fordelaktig og det gjøres med en akseptabel risiko. Samtidig skal lovverket overholdes, slik at det gir en forutsigbar prosess for partene, herunder tilstrekkelig transparens. 

Våre tjenester innen offentlige anskaffelser dekker hele spekteret: 

  • behovsavklaring  

  • utarbeide forespørselsdokumenter  

  • etablere anskaffelsesstrategi 

  • ledelse av anskaffelsesprosessen  

  • forhandlingsledelse  

  • klargjøring av komplett kontraktsdokumentasjon klar for signering av kunde