Black chess figures in a line

Prosjektledelse

Lang ledererfaring fra privat og offentlig sektor. 

Våre erfarne konsulenter vektlegger ledelsesaspektet på linje med fagkompetanse. De jobber målorientert, har sterkt fokus på de menneskelige faktorer i prosessene og samarbeider med mange ulike grupper på en optimal måte som får det beste ut av personellet. 

Prosjektlederen er administrerende direktør for et engangsfirma med et overordnet ansvar for planlegging, framdrift, økonomi, risikostyring, personellutvikling, HMS, salg/markedsføring, intern- og eksternkommunikasjon, og selvsagt prosjektets avtalte resultat og mål. Dette stiller krav til god metodikk, men aller mest til prosjektlederens personlige egenskaper og evne til å lede. Selv om prosjekt er en egen arbeidsform, må prosjektledelsen utøves etter samme ledelsesprinsipper som annen ledelse. Våre prosjektledere er ledere, og har de egenskapene og den metodikk-kunnskapen som trengs for å lede en gruppe mennesker til et avtalt mål. Vi har erfaring fra ledelse av prosjekter med betydelige organisatoriske implikasjoner og har blant annet ledet flere store prosjekt og program i helse-, kunnskaps, energi- og kommunesektoren, samt teknologiutviklingsprosjekter for noen av Norges største virksomheter.