Busy highway at night

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur tillater systematisk analyse av konsekvensene av mulige endringer på alle områder - økonomi, prosesser, organisering, kompetanse, informasjon og teknologi. Virksomhetsarkitektur brukes til å sikre god planlegging og vellykket gjennomføring av digitalisering.

Vi er erfarne konsulenter som kombinerer metodikk innen virksomhetsarkitektur, forretningsforståelse, IT-faglig og teknologisk innsikt og gjennomføringsevne. Vi bidrar til at virksomheter kan realisere sine mål.

Vi har oppdrag i de fleste bransjer, men er spesielt sterke innen helse, samferdsel, kunnskapssektoren, bygg og energi. Våre hovedtjenester er strategisk rådgiving og lederstøtte, prosjektledelse og endringsledelse, gevinstrealisering, virksomhetsarkitektur, tjenestedesign og offentlige anskaffelser og strategiske innkjøp.

AFRY kan bistå organisasjoner med implementering av virksomhetsarkitektur og aktiv bruk av metodikken. Vi har arkitekter på forretnings-, informasjons-, sikkerhets- og teknologisk nivå som leder, rådgir og deltar i kundens prosjekter.  

AFRY leverer ressurser inn i kundens organisasjon, i tverrfaglige team eller avtalte prosjekter. Vi deler vår kunnskap med våre kunder og søker alltid etter å bistå til å realisere kundens virksomhetsmål.