Architecture buildning

Arkitektur, utvikling og analyse

Vi former samfunn

Ifølge WHO bor mer enn 70% av Europas befolkning i dag i byer og tettsteder, et tall som vil fortsette å vokse. Arkitektur er et viktig virkemiddel for livskvaliteten i byene og skaper rammene for hverdagslivet til befolkningen.

Vårt arkitektkontor Gottlieb Paludan Architects leverer arkitekturtjenester i alle faser av bygg-, anleggs- og byutviklingsprosjekter. Vi har brukeren i fokus og ser alle prosjekter som en mulighet til å lage noe mer enn en fysisk struktur.

Gottlieb Paludan Architects leverer små og store prosjekter innen urbanisme, byrom, steds- og knutepunktutvikling, omsorgsbygg, undervisningsbygg og boliger. Fellesnevner for mange av prosjektene er at de har mange brukere med sammensatte behov. Det betyr at løsningene må være fleksible og intuitive og ikke minst tilpasset brukernes behov.
For oss er det grunnleggende at prosjektene vi leverer bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Det betyr miljøvennlige tekniske løsninger og ideer som reduserer transportbehov og klimagassutslipp.

Gottlieb Paludan Architectser et av Norges største arkitektmiljøer og har over 60 ansatte på kontorstedene Trondheim og Oslo. Våre kompetente medarbeidere jobber tverrfaglig både på tvers av Gottlieb Paludan Architects og AFRY.

Våre merkevarer:

Efterklang

Gottlieb Paludan Architects

InUse

Koncept

Light Bureau

Sandellsandberg

Head of Gottlieb Paludan Architects Norway
Direktør Gottlieb Paludan Architects i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

AFRY er forpliktet til å beskytte ditt personvern og holde dine personlige data sikre. Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vår personvernpolicy.

Nyheter og artikler