Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Digitalisering

Prosjektledelse og rådgivning innen digitalisering

AFRY har et sterkt prosjekt- og rådgivingsmiljø med kunder i både offentlig og privat sektor. Våre erfarne, dedikerte og kompetente medarbeidere bistår med:

- å lede din virksomhet gjennom digital omstilling. Vi sikrer at du når dine strategiske mål med bruk av mulighetsrommet som ligger i endring og tilpasning av både organisasjon, prosesser, teknologi og forretningsmodell. ​​Vi mener at digital omstilling både kan være å utnytte bedre de mulighetene du allerede har eller et større løft i hvordan virksomheten skaper sine verdier.

- å sikre ditt digitaliseringsprosjekt energi, fremdrift og resultater. ​Kort sagt gjennomføringskraft. Vi fokuserer på virksomhetens strategiske mål, prosjektets mål og gevinster og prosjektets leveranser. ​

- å forbedre effektiviteten og konkurransekraften til din virksomhet ved å tilføre riktig kompetanse til ditt prosjekt. ​Vi sørger for operasjonell forbedring gjennom å etablere (daglige)aktiviteter som bygger opp om virksomhetens strategi.

Typiske oppdrag som vi bistår våre kunder med er blant annet digital omstilling i offentlig forvaltning, nye og smarte løsninger i energimarkedet, smarte bygg og byer og industriell digitalisering.​

Rune Hjortdahl - Direktør Digital Services i Norge
Rune Hjortdahl
Direktør Digital Services i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Rune Hjortdahl

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.

Nyheter og artikler