Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Prosessindustri

Vår globale tilstedeværelse gjør oss til den ideelle partneren når det kreves prosessteknologikunnskap på toppnivå kombinert med sterk lokal tilstedeværelse.

Et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen prosessindustri 

Vårt tjenestetilbud dekker rådgivning, prosjektering og gjennomføring av hele verdikjeden innen prosessindustri. Vi er en partner for våre kunder i alt fra tidlige strategiske utviklingsfaser til implementering av små og store investeringsprosjekter, etterfulgt av gjennomføring og oppfølging i driftsfasen.

Økt verdiskapning for våre kunder - fra råvare til sluttprodukt 

Prosessindustrien er, som verden ellers, i stadig utvikling og møter komplekse utfordringer sterkt knyttet til ressurseffektivitet og bærekraft. For å løse fremtidens utfordringer og lykkes med nye løsninger benytter vi oss av lokal kunnskap og tilstedeværelse kombinert med kunnskap fra et stort fagmiljø i AFRY globalt. 

AFRY globalt er rangert som #3 i industrielle prosesser, #1 i Pulp & Paper, #1 i Food & Beverages, #2 i Kjemikalier (ikke-petroleum) #7 i Gruvedrift, og som #8 i stål og ikke-jernholdige metaller. (Kilde: A2022 Engineering News-Record (ENR) Global Sourcebook)

Komplett spekter av integrerte tjenester 

Vår unike kombinasjon av spisskompetanse innen prosessteknologi og tverrfaglige tekniske ekspertise sikrer vi at vi kan levere konkurransedyktige løsninger og gi merverdi til kundene våre. Vårt mål er å bidra til at våre kunder oppnår konkurransedyktige løsninger i prosessindustrien, øker eksportverdien og samtidig minimerer utslippene av klimagasser og bidrar til det grønne skiftet. 

Vårt globale nettverk av eksperter gir oss mulighet til å levere et bredt spekter av tjenester i tillegg til det vi leverer lokalt

Les mer her

 

Håvard Arvesen - Direktør Process Industries i Norge
Håvard Arvesen
Direktør Process Industries i Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Håvard Arvesen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.