Water canister floating in water

Zarządzanie osadami i odpadami

Pomagamy naszym klientom stosować nowe, wysoce produktywne technologie gospodarki odpadami.

Nowoczesna gospodarka odpadami oparta na recyklingu jest odpowiedzią na wyzwania związane z ochroną klimatu i efektywnym gospodarowaniem zasobami. Pomagamy naszym klientom stosować nowe, wysoce produktywne technologie gospodarki odpadami, aby sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na surowce, odzyskiwać energię z odpadów i przyczyniać się do ochrony klimatu. Pomagamy klientom w opracowywaniu rozwiązań i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym, zawsze biorąc pod uwagę środowisko, lokalne przepisy i potrzeby klientów. Projektując obiekty zagospodarowania odpadów oferujemy pełen zakres usług, od opracowań wstępnych po projekt wykonawczy i uruchomienie.

Kontakt

Cezary Kowalewski - Plant Engineering Department Manager

Cezary Kowalewski

Plant Engineering Department Manager

Kontakt do użytkownika Cezary Kowalewski

W przypadku zapytań dotyczących sprzedaży prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W przypadku wszystkich innych pytań sprawdź nasze lokalizację i stronę z danymi kontaktowy