Man wearing virtual reality glasses

Cyfryzacja bezpieczeństwa przemysłowego – 100% bezpieczeństwa dzięki rzeczywistości wirtualnej

Jak sprawić, by bezpieczeństwo stało się nieodłączną częścią kultury firmy?

Skoro w większości przedsiębiorstw przemysłowych bezpieczeństwo jest priorytetem, jak to możliwe, że każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 80 000 wypadków przy pracy? Naszym zdaniem głównym powodem jest brak właściwej oceny ryzyka we własnym środowisku pracy oraz ogólna natura szkolenia BHP.

Na szczęście dzisiejsza technologia pozwala nam wykorzystać wszystkie zalety modelowania 3D – wzbogaconego o skanowanie laserowe oraz fotografię lotniczą – i stworzyć interaktywne środowisko 360°, w którym można łatwo pokazać i przetestować szereg funkcji i scenariuszy bezpieczeństwa.

W Polsce w 2019 roku wydarzyło się około 83 200 wypadków przy pracy. (według Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie danych GUS z 30.11.2020r.).

Jak sprawić, by kwestie bezpieczeństwa były widoczne w codziennej pracy?

Inżynieria bezpieczeństwa powinna być głęboko osadzona w kulturze firmy i uwzględniona na każdym etapie inwestycji, od planowania po rozruch, konserwację i eksploatację. Nasze rozwiązanie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną (VR) to sprawdzone narzędzie, które angażuje wszystkie zainteresowane strony i zapewnia bezpieczeństwo jako naturalną część codziennej pracy. Za pomocą rzeczywistości wirtualnej, operatorzy, kierownicy utrzymania ruchu i inni pracownicy mogą podczas projektowania przedstawiać uwagi na temat zastosowanych rozwiązań bezpieczeństwa i obserwować ich wpływ w środowisku wirtualnym dokładnie tak, jak w prawdziwym zakładzie.

Jeśli kwestie bezpieczeństwa nie są powiązane z aktualnymi informacjami o zakładzie, a szkolenie w zakresie BHP odbywa się w ogólnym środowisku, może to powodować zniechęcenie operatorów, serwisantów oraz innych pracowników. Wirtualna rzeczywistość umożliwia zintegrowanie wszystkich informacji o konkretnym zakładzie w jednym realistycznym modelu wirtualnym.

Jak rzeczywistość wirtualna może poprawić bezpieczeństwo zakładu?

Ocena ryzyka

Dzięki rzeczywistości wirtualnej możliwe jest wdrożenie HAZOP, ATEX lub innych analiz ryzyka procesowego z wielu lokalizacji jednocześnie. Przykładowo, model VR pozwala na uczestniczenie w ocenie ryzyka lokalnych oddziałów bez konieczności podróżowania, co podnosi bezpieczeństwo i efektywność kosztową całego przedsięwzięcia. W trakcie analizy można rozpatrywać różne scenariusze i drogi ewakuacji. Podczas oceny ryzyka pożarowego, dzięki wykorzystaniu modelu w rzeczywistości wirtualnej, można zbadać lokalizację potencjalnego rozlewiska substancji palnej która może spowodować pożar oraz przeanalizować rozmieszczenie istniejących i projektowanych natrysków bezpieczeństwa oraz innych urządzeń i systemów zabezpieczeń.

Klasyfikacja obszarów zagrożenia wybuchem

Sklasyfikowane strefy zagrożenia wybuchem (ATEX) mogą być przedstawione w rzeczywistości wirtualnej. Wszystkie niezbędne znaki ostrzegawcze w strefie zagrożenia, takie jak znak EX, zasięg strefy zagrożenia, zakaz używania otwartego ognia oraz zakaz palenia czy używania telefonu komórkowego są wyraźnie widoczne w modelu VR. Informacje te można wykorzystać do celów szkoleniowych, planowania czynności konserwacyjnych, a także podczas planowania zakupów, kiedy należy określić wymagany poziom ochrony dla nowego wyposażenia.

Analiza konsekwencji

Wirtualna rzeczywistość może być wykorzystywana również do przeprowadzania symulacji następstw scenariuszy wypadkowych. Na podstawie modelu VR można sprawdzić topografię zakładu, a następnie ocenić prawdopodobieństwo wycieku i zamodelować jego rozprzestrzenianie wykorzystując techniki CFD (Computational Fluids Dynamic). Możliwe jest np. szczegółowe zamodelowanie propagacji wybuchu lub pożaru chmury gazu, w miejscu o największym prawdopodobieństwie jego wystąpienia, jednocześnie biorąc pod uwagę również inne możliwe lokalizacje wypadku. Rezultaty takiej symulacji mogą być następnie zaprezentowane w rzeczywistości wirtualnej. Model VR umożliwia sprawdzenie odległości od miejsca wystąpienia określonego poziomu promieniowania cieplnego, określenia powstającego poziomu nadciśnienia lub zasięgu rozprzestrzeniania się substancji toksycznej. W modelu widoczne są wszystkie niezbędne informacje, takie jak klasy pożarowe konstrukcji lub lokalizacje dróg ewakuacyjnych i natrysków bezpieczeństwa. Specjaliści AFRY korzystają z oprogramowania Phast firmy DNV GL, które jest uważane za najdokładniejsze narzędzie do modelowania propagacji wybuchu w zastosowaniach przemysłowych.

 

VR model EX marking digitalizing industrial safety
Zdjęcie oznakowania strefy Ex wykonane w modelu VR

Szkolenia BHP

Realistycznie odwzorowane środowisko w modelu VR zapewnia bezpieczeństwo i dokładność prowadzonych szkoleń. Wirtualne środowisko szkoleniowe jest zawsze dostępne, można z niego korzystać samodzielnie lub przy użyciu funkcji wielosesyjnej, również poza terenem zakładu. Środowisko szkoleniowe jest jednolite dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, a w razie potrzeby może być zmodyfikowane dla gości lub podwykonawców. Dodatkowe wytyczne, ostrzeżenia lub testy również mogą zostać zawarte w wirtualnym modelu szkolenia.

Konserwacja - zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa

Wszystkie wizyty na miejscu stanowią potencjalne ryzyko. Całkowity poziom bezpieczeństwa wzrasta, gdy można uniknąć niepotrzebnych wizyt związanych z planowaniem konserwacji, a poszczególne etapy prac serwisowych mogą być planowane w modelu w rzeczywistości wirtualnej. Model VR wskaże bezpieczne trasy, niezbędne narzędzia, a także ostrzeżenia. Ocena ryzyka dotycząca danego urządzenia może zostać przeprowadzona w modelu VR bez konieczności wcześniejszego otwierania jakiegokolwiek sprzętu. Również wymiary nowego wyposażenia lub przestrzeń niezbędna do przyszłych prac konserwacyjnych mogą być oszacowane i zaplanowane z wyprzedzeniem. Pracownicy utrzymania ruchu mogą „odwiedzić” daną lokalizację w rzeczywistości wirtualnej, aby zaplanować bezpieczną trasę transportu urządzeń do miejsca docelowego lub na przykład sprawdzić czy dźwigi będą miały zapewnioną odpowiednio dużą przestrzeń do bezpiecznej pracy.

Audyty bezpieczeństwa

Podczas przeprowadzania audytów bezpieczeństwa na miejscu, wszelkie niezgodności można przypisać do właściwego miejsca, wstawiając notatkę w rzeczywistości wirtualnej za pośrednictwem interaktywnego panelu. Gwarantuje to, że niezgodności są natychmiast oznaczane do zamodelowania, są widoczne dla wszystkich użytkowników modelu VR, a później łatwo można je prześledzić. Dzięki temu możliwe jest szybsze określenie i wdrożenie działań korygujących.

Nasze rozwiązania

Globalna sieć ekspertów AFRY doskonale rozumie lokalne uwarunkowania oraz przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa. Zapewniamy kompleksową obsługę wszystkich usług związanych z bezpieczeństwem, od audytów po wdrażanie w przemyśle, energetyce i infrastrukturze.

Tekst przygotowany przez Patrycję Tomczyk
na podstawie artykułu, który znajduje się TUTAJ

Kontakt

Dariusz Rogala - Engineering Management Department Manager

Dariusz Rogala

Engineering Management Department Manager

Kontakt do użytkownika Dariusz Rogala

W przypadku zapytań dotyczących sprzedaży prosimy o wypełnienie poniższego formularza. W przypadku wszystkich innych pytań sprawdź nasze lokalizację i stronę z danymi kontaktowy
Woman typing on a laptop

O TYM SIĘ PISZE