gettyimages

Kiedy wizyta na obiekcie nie jest możliwa - eSite przeniesie Cię na obiekt w Twoim komputerze

eSite view „Reality capture 360ᵒ” to system pozwalający na wirtualne odwzorowanie obiektów przemysłowych, budynków i instalacji. System ten wpisuje się w działania w ramach Przemysłu 4.0, które mają na celu optymalizację procesów, minimalizację zużycia energii oraz wpływu na środowisko naturalne. Dzięki możliwości dostępu do odwzorowanego obiektu zarówno z komputera jak i urządzenia mobilnego z przeglądarką internetową w łatwy i szybki sposób podobnie jak w „Google Street View” użytkownicy mogą przenieść się w dowolne miejsce w zakładzie w zaledwie kilkanaście sekund. Takie rozwiązanie pozwala minimalizować koszty oraz skracać czas działania i usprawniać procesy w przedsiębiorstwach

Innowacyjne rozwiązanie do zdalnego wsparcia przemysłu.

Podczas krótkiej wizyty na obiekcie mapujemy cyfrowo obiekt z użyciem specjalnej kamery z laserami (nie wymaga to kontaktu z pracownikami zakładu). Następnie po obróbce cyfrowej materiału dostarczamy podobny do “Google Street View” interfejs użytkownika do wspierania procesów i obsługi serwisowej obiektu m.in.: do wizualizacji obiektu dzięki dobrej jakości zdjęciom panoramicznym, wirtualnych spacerów i spotkań, identyfikacji elementów instalacji i obiektów z użyciem punktów referencyjnych POI, przygotowania wsparcia z użyciem narzędzi do pracy zdalnej, obsługi zapytań ofertowych czy planowania inwestycji i remontów.

Dostęp do wszystkich obiektów przedsiębiorstwa z jednego miejsca

Wszystkie odwzorowane cyfrowo obiekty umieszczone są na mapie świata co pozawala na dostęp z jednego poziomu użytkownika. Poszczególni użytkownicy mogą mieć ograniczony prawami dostęp zarówno do wydzielonych obszarów jak i uprawnieniami: administratora, edytora lub użytkownika w trybie podglądu.

Wsparcie projektowania, inwentaryzacji i minimalizacja kolizji

Mapowanie obiektu to jednocześnie tworzenie chmury punktów przy pomocy laserów, jest to doskonałe narzędzie inżynierskie pozwalające na zrobienie dokładnych pomiarów odległości i powierzchni, a także eksportowanie przestrzeni do pliku 3D w celu dalszego projektowania w środowisku CAD. To niezwykle przydatna funkcjonalność podczas inwentaryzacji, weryfikacji i tworzenia dokumentacji „as built”, a także projektowania nowych elementów w istniejących instalacjach i eliminacja związanych z tym kolizji.

Zarządzanie dokumentacją, instruktaż, szkolenia, przeglądy

Ponadto system eSite pozwala na załączanie i zarządzanie wszelkiego rodzaju dokumentacją techniczną, może być wykorzystany do tworzenia szkoleń stanowiskowych i BHP dla pracowników, przeglądów stanu instalacji i urządzeń p-poż, wizualizacji danych obiektowych. Możwe być włączony w inne systemy w przedsiębiorstwie na przykład IIoT – przemysłowy internet rzeczy.

Łatwy dostęp poprzez login i hasło bez żadnych licencji dla każdego w zakładzie

Ten bezpieczny, ograniczony prawami dostępu, system jest dedykowany dla różnych grup jak: operatorzy, utrzymanie ruchu, BHP, szkoleniowcy, inżynierowie, planiści, podwykonawcy itp.. Interfejs użytkownika jest prosty i przejrzysty, osoby mogą od razu używać programu bez specjalistycznych szkoleń. System nie wymaga odrębnych licencji dla użytkowników.

eSite jest doskonałym narzędziem digitalizacji przedsiębiorstw, szczególnie w czasach ograniczonego dostępu do obiektów, pozwala minimalizować koszty, zmniejszać ryzyko wypadków i zwiększać doskonalenie operacyjne poprzez usprawnianie procesów.

Autor: Marcin Sulecki

Skontaktuj się z nami w celu prezentacji
lub zamówienia wersji demo pod adresem e-mail:
pl.digital.solutions@afry.com
Woman typing on a laptop

O TYM SIĘ PISZE