AFRY Management Consulting Bioindustry

Ochrona środowiska

Dzięki wszechstronnym kompetencjom środowiskowym AFRY pomagamy tworzyć bezpieczne i zdrowe warunki życia

Potrzeba efektywnego gospodarowania zasobami, a jednocześnie unikania zagrożeń środowiskowych i zarządzania nimi, zarówno w codziennej działalności, jak i przy nowych inwestycjach, jest kluczowym wymogiem dla przemysłu i sektora energetycznego. Miasta z kolei muszą zapewniać mieszkańcom dobre warunki życia, jednocześnie radząc sobie z rosnącą populacją i zmianami klimatu.

Oferujemy kompetencje, które umożliwiają naszym klientom osiąganie celów środowiskowych na wszystkich poziomach działalności. Razem dostarczamy zrównoważone rozwiązania, które spełniają surowe normy środowiskowe, poparte naszą dogłębną znajomością lokalnych warunków.

Zakres usług oferowanych przez AFRY wynika z potrzeb klientów i obejmuje szeroki wachlarz dyscyplin.

Główne obszary działania to:

 

Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Redukcja zużycia wody
 • Zarządzanie wytwarzaniem oraz oczyszczaniem ścieków
 • Audyty i optymalizacja procesów, identyfikacja „wąskich gardeł”

 

Energia:

 • Analiza efektywności energetycznej
 • Energia odnawialna
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Projektowanie produktów i procesów zgodnie z filozofią gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Digitalizacja i logistyka dla gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Poprawa efektywności wykorzystania zasobów, m. in. surowców, środków chemicznych
 • Redukcja odpadów
 • Ponowne wykorzystanie odpadów i ubocznych strumieni
 • Zmiany klimatu
 • Oceny śladu węglowego
 • Opracowywanie planów działania na rzecz redukcji emisji CO2 i gazów cieplarnianych
 • Technologie wychwytywania CO2 oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • Strategie klimatyczne
 • Analizy ryzyka skutków klimatycznych
 • Środowisko
 • Ocena cyklu życia (LCA)
 • Ograniczenie wpływu procesów produkcyjnych na środowisko
 • Systemy zarządzania środowiskowego i szkolenia
 • Oceny oddziaływania na środowisko

 

Kontakt

Patrycja Tomczyk

Process Engineer

Contact Patrycja Tomczyk

For sales enquiries, please complete this form. For all other enquiries, please visit our office and contacts page here.

Firma AFRY zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz zgodnie z polityką prywatnością.