AFRY Ark Studio - Våra medarbetare

Våra medarbetare

Vi och våra studios i Sverige

Vi har skapat ett starkt, lokalt arkitekturerbjudande där design och hållbarhet värderas lika. Vårt namn är AFRY Ark Studio. I Sverige hittar du oss runt om i landet med tyngdpunkt på norra delen.

Vi finns nära dig. För oss är det viktigt med lokal närvaro, långvariga relationer och hållbarhet över tid. Vi tror på att ta ansvar för våra städer och framtiden. Totalt är vi 160 arkitekter och designers baserade i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans erbjuder vi lokal hållbar arkitektur och design.

Kontakta oss

Kristina Gradin - Business Unit Manager Koncept, Light Bureau och AFRY Ark Studio

Kristina Gradin

Affärsenhetschef Sverige

Kontakta Kristina Gradin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Christian Sikström - Section Manager (arkitektur & konstruktion)

Christian Sikström

Studiochef Skellefteå och Lycksele

Med lång erfarenhet från projektering leder nu Christian sektionens arbete mot ett hållbart och kvalitetssäkrat arbetssätt.

Kontakta Christian Sikström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Martin Norberg - Studiochef Härnösand och Sundsvall

Martin Norberg

Studiochef Härnösand och Sundsvall

Martin arbetar utöver sin roll som sektionschef också med projektledning och som sakkunnig TIL.

Kontakta Martin Norberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Ariel Arencibia - Chef, AFRY Ark Studio

Ariel Arencibia

Studiochef Umeå och Örnsköldsvik

Ariel är driven och engagerad. Han tycker om att jobba med siffror, problemlösning, leda och organisera. Alltid med teamets bästa i fokus.

Kontakta Ariel Arencibia

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY Ark Studio Skellefteå

Andreas Fossland - Architect, Ark Studio Skellefteå

Andreas Fossland

Ingenjör A

Att låta varje enskild plats unika förutsättningar, såväl geografiska, kulturella som historiska, återspeglas i arkitekturen är något Andreas brinner helhjärtat för. Utöver nyskapandet bultar hjärtat några extra slag för värnandet av kulturhistoriska miljöer. "Rätt byggnad på rätt plats" är Andreas främsta motto, där stor vikt läggs vid helheten.

0910 - 75 00 40 andreas.fossland@afry.com

Helena Karlsson -

Helena Karlsson

Ingenjör A

Helena sätter kunderna i första rummet och försöker alltid hitta kreativa lösningar efter kundens önskemål. Hon har många års erfarenhet och har jobbat med A-projektering bl.a. inom industri, skola, sjukhus och bostäder. Helena värdesätter att jobba med lokala aktörer och uppskattar att få vara med i tidiga skisskeden.

0910 - 75 00 39
helena.karlsson@afry.com

Johanna Boström - Arkitekt SAR/MSA

Johanna Boström

Arkitekt SAR/MSA

Johanna kommer gärna in i tidiga skeden och tar sig an varje uppdrag utifrån projektets unika förutsättningar och vision. Hon har erfarenhet av många olika typer av projekt såsom bostäder, kontor, skolor, förskolor och stadsutveckling. För Johanna är helhetsperspektivet och den lokala förankringen viktiga delar av arbetet.

0910 - 75 00 45
johanna.bostrom@afry.com

Kicki Viklund - Civilingenjör A

Kicki Viklund

Civilingenjör A

Med stort kundfokus, ett kreativt sinnelag och en lösningsorienterad approach tar sig Kicki an uppdrag i många olika skeden. Allt från utredningar och skisser till färdig bygghandling, i stora som små projekt. Kicki har en utbildning inriktad mot stadsplanering och utöver rena arkitektuppdrag har hon även erfarenhet av att jobba med skyltprogram.

0910 - 75 00 42 kicki.viklund@afry.com

Lina Persson Holmgren - Civilingenjör A

Lina Persson Holmgren

Civilingenjör A

Med kundens behov i fokus och ett kreativt sinne försöker Lina alltid hitta tillfredställande lösningar. Hon har arbetat med det mesta inom området arkitektur: utredning, tidiga skisser, alla stadier av projektering, rumsbeskrivning, färgsättning, lös inredning och utemiljö. Lina uppskattar det lokala, det naturnära och det innovativa.

0910 - 75 00 41 lina.perssonholmgren@afry.com

Elvira Kärnebro  - Civilingenjör A

Elvira Kärnebro

Civilingenjör A

Elvira är en driven civilingenjör inom arkitektur och arbetar på AFRY sedan mars 2023. Tidigare arbetade hon på Jörnträhus med A- och K-projektering där hon fick anställning efter sin examen 2020. Elvira har stort engagemang och månar om sin egen utveckling. Under sin utbildning gjorde Elvira halvårspraktik på Collage Arkitekter där hon skaffade sig erfarenhet av bygglov, skisser, rumsbeskrivningar och presentationsmaterial.

010 - 505 13 78 elvira.karnebro@afry.com

AFRY Ark Studio Lycksele

Jonatan Jacobsson - Ingenjör A

Jonatan Jacobsson

Ingenjör A

Jonatan älskar utmaningar och leder arbetet för teknikutvecklingen på Ark Studio i Sverige. Han jobbar hårt för att öka nyttjandet av BIM hos beställarna, under projekteringen och i byggskedet med stort fokus på effektiva arbetsflöden och tydlig kommunikation. Jonatan har gärna en samordnande roll i projekten och älskar att se andra lyckas.

0950 - 238 18 jonatan.jacobsson@afry.com

Niklas Lindqvist - Ingenjör A

Niklas Lindqvist

Ingenjör A

Niklas är en nyfiken, social och lösningsorienterad byggnadsingenjör som arbetar med allt från BIM-projektering av nyproduktioner till mindre bygglovsärenden. Att genom nya tekniska lösningar och digitalisering av projekt effektivisera arbetsflödet är något som han drivs och inspireras av i sitt arbete.  

0950 - 238 08 niklas.lindqvist@afry.com

Victoria Karlsson - Office Manager

Victoria Karlsson

Civilingenjör A / Bitr. Arkitekt / Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet

Victoria är mångsidig med erfarenhet att driva och forma idéer till handling i olika skeden. I hennes arbete speglas ett nära samarbete mellan det synliga och det dolda för att skapa en attraktiv arkitektur som är både vacker och funktionell. Fokus ligger lite extra på hur tillgänglighetsaspekten blir en naturlig del av arkitekturens gestaltning.

0950 - 238 24 victoria.karlsson@afry.com

Ken Forsberg - Ingenjör A / Byggledare

Ken Forsberg

Ingenjör A / Byggledare

Ken har med sin bakgrund som snickare en bra kunskap om byggprocessen och praktiska lösningar.
Hos TM-Konsult AB 2001-2008 jobbade han i huvudsak med projektering och kalkyler. Var 2008-2011 anställd hos Malå kommun som fastighetsförvaltare. Återvände 2011 till TM, nu AFRY, som kontrollansvarig, BAS-P, besiktningsman samt byggledning och kalkyl.

0950 - 238 17 ken.forsberg@afry.com

AFRY Ark Studio Härnösand

Lovisa Grahl - Ingenjör A

Lovisa Grahl

Ingenjör A

0611 - 55 44 81 lovisa.grahl@afry.com

Matilda Andersson - Arkitekt SAR/MSA

Matilda Andersson

Arkitekt SAR/MSA

För Matilda är arkitektur ett sätt att se på världen, utforska, förstå den och ge uttryck. Hon ser det vackra i en bra planlösning, dynamiken mellan funktion och gestaltning, utmaningen i det komplexa och vikten av detaljen i helheten. Hon strävar alltid efter att skapa arkitektur som bidrar till en bättre vardag för människorna som vistas i den.

0611 - 55 44 78 matilda.andersson@afry.com

Mikael Berglund - Ingenjör A

Mikael Berglund

Ingenjör A

Mikael har arbetat som A-Ingenjör sedan 1980 och har mestadels uppdrag inom projektering av byggnader. På senare tid har Mikael framförallt arbetat med projekt inom gymnasium, bostäder och kontor. Mikaels största fritidsintresse är att vara i skogen och då framförallt jaga älg.

 

0611 - 55 44 75 mikael.berglund@afry.com

Zahra Kandiel - Ingenjör A

Zahra Kandiel

Ingenjör A

0611 - 55 44 76 zahra.kandiel@afry.com

AFRY Ark Studio Sundsvall

Caroline Vikström - Konsult

Caroline Vikström

Inredningsarkitekt

Caroline skapar unika miljöer för människor att trivas och vistas i över tid. Med sitt öga för detaljer, funktion och hållbarhet i åtanke, designar hon rum efter kundens behov och önskemål. Caroline är utbildad i Italien. Återbruk ligger henne varmt om hjärtat och hon har tidigare arbetat med projekt inom bland annat kontor, skola, sjukvård och spa.

010 - 505 62 91 caroline.vikstrom@afry.com

Elisabeth Isaksson Norman - Ingenjör A

Elisabeth Isaksson Norman

Ingenjör A

Elisabeth började att arbeta som arkitektingenjör 1991. Den invändiga miljön med hänsyn till nyttjarens behov, kulör och tillgänglighet ligger i hennes stora intresseområde. Hon har fördjupat sig inom dessa områden med vidareutbildningar. Elisabeth har jobbat med de flesta typer av projekt inom skola, bostäder, vård och omsorg.

060 - 19 57 53 elisabeth.isakssonnorman@afry.com

Filip Axelsson - Arkitekt MSA

Filip Axelsson

Arkitekt MSA

Filip läste på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet och har varit verksam sedan 2016. Han jobbar gärna med bostäder och förskolor och allra helst i trä. Arkitektur för honom är miljöer man vill utforska, ljus och rymd, små uppfinningsrika oväntade lösningar, det är vår idé om hur vi vill leva.

060 - 19 57 61 filip.axelsson@afry.com

Henrik Muskos - Ingenjör A

Henrik Muskos

Ingenjör A

Henrik har arbetat som arkitektingenjör sedan 1989. Henrik har erfarenhet från en mängd typer av projekt, exempelvis bostäder, kyrkor, handel, industrier och undervisningslokaler mm. Deltar I projektets alla skeden från tidiga utredningar till relationshandlingar, ofta I rollen som handläggare. Han trivs som bäst i kajaken.

060 - 19 57 54 henrik.muskos@afry.com

Hans-Anders Kempe - Arkitekt SAR/MSA

Hans-Anders Kempe

Arkitekt SAR/MSA

Han har verkat i arkitektbranschen c:a 40 år, examen KTH 1983, jobbat med de flesta byggnadstyper. Har gediget kunnande för bostäder, specialboenden, förskolor och kontor/handel. Arbetar främst med utredningar och tidiga skeden. Uppdragen ska överträffa kundens önskan! Han brinner stadsmiljön i den klassiska europeiska staden.

060 - 19 57 52 hans-anders.kempe@afry.com

Ida Strålberg - Civilingenjör A

Ida Strålberg

Civilingenjör A

Ida jobbar med projekt i alla skeden, i en blandning av uppdrag inom skolor, kontor och bostäder. För henne är engagemang och att vara lösningsinriktad viktigt. Ida inspireras av dom små detaljerna som gör intryck i gestaltningen. Jobbar gärna med visualiseringar och har på senaste erfarenhet av olika bostadsprojekt som projektör och handläggare.

060 - 19 57 63 ida.stralberg@afry.com

Jonas Wiberg - Ingenjör A

Jonas Wiberg

Ingenjör A

Jonas har varit verksam i byggbranschen sedan 1989. Med ett intresse för byggteknik, byggfysik och material samt nya idéer och detaljlösningar, jobbar Jonas företrädesvis i FFU/Bygghandlingsskede med att ta fram ritningar och tekniska beskrivning. Jonas jobbar i alla typer av projekt och med beställare inom både privat och offentlig sektor.

060 - 19 57 55 jonas.wiberg@afry.com

Linus Sjöberg - Ingenjör A

Linus Sjöberg

Ingenjör A

060 - 19 57 57 linus.sjoberg@afry.com

Sanna Janzon - Civilingenjör A

Sanna Janzon

Civilingenjör A

Sanna tog examen från Luleå tekniska universitet i juni 2019 och har sedan dess varit verksam i ett stort antal projekt med bred variation. Allt från stora industrier till privata bostäder. Att sträva efter den bästa lösningen för kunden och att samtidigt få vara kreativ tillsammans med andra är det som inspirerar och driver henne allra mest.

060 - 19 57 56
sanna.janzon@afry.com

Anders Ekström - Arkitekt SAR/MSA

Anders Ekström

Arkitekt SAR/MSA

072 - 038 31 16
anders.ekstrom@afry.com

AFRY Ark Studio Umeå

Daniel Degerström - Ingenjör A

Daniel Degerström

Ingenjör A

090 - 71 55 40 daniel.degerstrom@afry.com  

 

Fredrik Strömberg - Ingenjör A

Fredrik Strömberg

Ingenjör A

Fredrik är en nyfiken och lösningsorienterad person som motiveras av att lära sig nya saker och tankesätt inom byggtekniken varje dag. Han gillar ordning och reda, både i arbetsutövningen och i sin omgivning. På fritiden spenderas mycket tid med att aktivera kroppen med sport och träning.

010 - 505 30 79 fredrik.stromberg@afry.com  

 

Jimmy Sjögren - Arkitekt MSA

Jimmy Sjögren

Arkitekt MSA

Med erfarenhet från såväl stora som små projekt tar sig Jimmy gärna an varierande uppdrag i olika skeden. En bra arbetsdag ska innehålla en mix av ”bulkjobb” och inslag av skaparglädje med kreativitet där både den mentala och fysiska skisspennan får chans glimma till. Jimmy gillar när fysisk aktivitet, avkoppling och produktivitet kan samverka. Som när den där ideén man väntat på dyker upp under lunchpromenaden eller då man krattar löv.

090 - 71 55 45 jimmy.s.sjogren@afry.com

Joanna Artemiuk Graça  - Arkitekt SAR/MSA

Joanna Artemiuk Graça

Arkitekt SAR/MSA

Joanna är utbildad arkitekt och ingenjör ifrån Krakow, hennes specialistkompetens är urbana planer och visualisering. Med bred erfarenhet från BIM- modellering och samordning i punktmoln är Joanna en erfaren arkitekt som arbetat i Polen, USA och i Sverige sen 2015. Hon har uppdrag inom både privat och offentlig sektor.

090 - 71 55 46 Joanna.graca@afry.com

Josef Algotsson - Ingenjör A

Josef Algotsson

Ingenjör A

Josef arbetar som handläggande projektör inom arkitektur. Han uppskattar alla former av utmaningar. Han har även mångårig erfarenhet från utförandesidan av byggbranschen.

095 - 02 38 23 josef.algotson@afry.com  

 

 

Nina Larsson - Arkitekt SAR/MSA

Nina Larsson

Arkitekt SAR/MSA

Nina är en engagerad och lösningsorienterad arkitekt med erfarenhet i olika skalor och skeden. Hon drivs av arkitekturens roll i samhällsbyggandet, att på samma gång hålla helheten och den enskilda människan i fokus samtidigt. Fritiden spenderas med att restaurera släktgården, något som har väckt intresset för gamla byggtekniker och detaljer.

090 - 71 55 39 nina.larsson@afry.com
Olov Johansson - Ingenjör A

Olov Johansson

Ingenjör A

Olov är verksam i Umeå. Har varit uppdragsansvarig/handläggare sedan 1998 inom flera typer av projekt, men framför allt skolor, kontor, sjukvårdslokaler, idrottshallar och industribyggnader mm. Olov behärskar hela projekteringsfasen från programhandlingar till färdiga bygghandlingar. Olov besitter spetskompetens inom projekteringsledning.

090 - 71 55 34 olov.j.johansson@afry.com
Rebecka Örtegren - Arkitekt MSA

Rebecka Örtegren

Arkitekt MSA

Rebecka är intresserad av social hållbarhet och ritar helst publika funktioner som är till för flertalet. Hon inspireras av modig gestaltning och skissar gärna i tidiga skeden – att pussla ihop en tydlig, klipsk organisation av rumsfunktioner och rörelseflöden är kul. Arkitektur som ett samspel mellan objekt och omgivning speglas i Rebeckas arbete.

090 - 71 55 47 rebecka.ortegren@afry.com

Åsa Wendel - Arkitekt SAR/MSA

Åsa Wendel

Arkitekt SAR/MSA

Åsa är arkitekt med lång erfarenhet i yrket. Hennes uppdrag har varit mycket varierande vilket gett en ovärderlig bredd och kunskap. Människa, funktion och miljö är viktiga hörnpelare i hennes sätt att arbeta. Åsa har nära till skratt, är en god lyssnare och har lätt för att samarbeta. Som körledare är sång och musik en stor del av fritiden.

090 - 71 55 31 asa.wendel@afry.com  

 

Viveca Bernhardsson - Avdelningsansvarig I / Inredningsarkitekt MSA

Viveca Bernhardsson

Avdelningsansvarig I / Inredningsarkitekt MSA

Med lång erfarenhet inom inredningsbranschen har Viveca inrett många offentliga miljöer tex. banker, bibliotek, salonger, badhus, kontor och hotell. Med fokus på verksamhetens behov och kundens förutsättningar skapar hon kreativa, funktionella, trivsamma och hållbara miljöer. Kvalitet, hållbarhet, starkt engagemang och lyhördhet är ledord.

090 - 71 55 44 viveca.bernhardsson@afry.com  

 

Miriam Diamant Jakobsson - Inredningsarkitekt SAR/MSA

Miriam Diamant Jakobsson

Inredningsarkitekt SAR/MSA

Miriam har utbildning från UMA och Konstfack. Sedan examen 2018 har hon fått erfarenhet av att projektera för olika miljöer – till exempel kontor, skola och sjukvård. Hon trivs särskilt bra när hon får återbruka befintlig inredning, rita köksuppställningar och arbeta med invändig skyltning.

090 - 71 55 33 miriam.diamantjakobsson@afry.com  

Sofia Önell - Inredningsarkitekt

Sofia Önell

Inredningsarkitekt

Sofia har utbildat sig i England och arbetat som inredningsarkitekt sedan 2005. Hon drivs av att skapa interiörer med långsiktighet, mervärde och som får människor att må bra. Hon trivs bäst och inspireras mest när hon får arbeta i team och gärna i nära samarbete med kunden. Sofia är formsäker och kreativ med lång erfarenhet från olika typer av projekt.

090 - 71 55 38 sofia.onell@afry.com  

Tord Berggren - Inredningsarkitekt, Industridesigner MFA

Tord Berggren

Inredningsarkitekt SIR, Industridesigner MFA

Tord har 29 års erfarenhet som inredningsarkitekt/industridesigner. Han har arbetat med många typer av projekt och beställare, även i tidiga skeden. Tord använder sig gärna av designprocessen i sitt arbete med fokus på användaren. Han har specialistkompetens kring utbildningslokaler och rum för nya pedagogiska arbetssätt samt design av produkter.

090 - 71 55 48 tord.berggren@afry.com

 

AFRY Ark Studio Örnsköldsvik

Elin Sjödin - Civilingenjör A / Gruppchef

Elin Sjödin

Civilingenjör A / Gruppchef

Elin verkar som uppdragsansvarig och handläggande ingenjör i olika typer av projekt inom både privat och offentlig sektor. Helst genom hela resan från bygglov till bygghandling. Allra bäst trivs hon i lagarbetet inom en projekteringsgrupp när problemlösning och samordning står i fokus. Noggrannhet och tålamod är några av hennes främsta egenskaper.

0660 - 576 62 elin.sjodin@afry.com  

 

Maria Björklund - Ingenjör A

Maria Björklund

Ingenjör A

Maria arbetar som uppdragsansvarig och handläggande ingenjör i programskede och projekteringsfas, främst inom planering och projektering av vårdbyggnader. Maria har samlad erfarenhet från olika typer av projekt och verksamheter och är lyhörd för beställarens önskemål. Maria arbetar med skisser, projektering, färgsättning och tillgänglighet.

0660 - 576 54 maria.bjorklund@afry.com

Arne Wistedt - Senior Arkitekt

Arne Wistedt

Senior Arkitekt

Arne har mångårig erfarenhet som uppdragsansvarig och verkar nu som senior arkitekt. Han har arbetat i yrket sedan 1975. Han har arbetat med de flesta typer av projekt och trivs bra i tidiga skeden där gestaltningen tar form. Arne vill fånga helhet såväl som detaljer tidigt. Han har länge varit intresserad av miljöanpassat byggande och har studerat klassisk arkitektur på KKH 1986/87.

 

0660 - 57661 arne.wistedt@afry.com

Per Isaksson -

Per Isaksson

Arkitekt

Per har en gedigen, bred- och mångårig erfarenhet av olika projekt, roller och skeden i byggprocessen och gillar skapa trivsamma byggnader med människan i centrum. Per har arbetat med de flesta typer av projekt och har lång erfarenhet från gestaltning, inredning, anpassningar, kostnadsberäkningar och projektledning.

010 - 505 11 19
per.isaksson@afry.com

AFRY Ark Studio Göteborg

Ellen Skånberg - Arkitekt SAR/MSA

Ellen Skånberg

Arkitekt SAR/MSA

 

 

010 - 505 42 79 ellen.skanberg@afry.com