afry

AFRY Future Energy Programme

Välkommen till AFRY Future Energy Programme

Introduktionsprogrammet för dig som är nyexaminerad och vill arbeta inom energibranschen. AFRY Future Energy Programme är branschens bästa introduktionspaket för nya konsulter.

I takt med elektrifieringen av samhället ökar behovet av smarta elnätslösningar och engagerade ingenjörer. Varje år anställer AFRY mellan 20-30 nya ambitiösa medarbetare som får inleda sin tid hos oss genom AFRY Future Energy Programme. Programmet pågår under ditt första år hos oss, med start i september. Du får en egen handledare som guidar dig i din nya yrkesroll, och tillsammans ingår ni från start i skarpa kundprojekt.

Parallellt med dina projekt kommer du att gå AFRY Future Energy Programme med föreläsningar inom olika områden. Utbildningarna leds av våra experter och ger dig både en god grund i rollen som konsult, samt värdefull kunskap inom El- och energisystemet. Föreläsningarna berör områden inom bland annat kund & sälj, projektmodellen, konsultskunskap, projektering elnät, framtidens elnät, förnybar energi samt miljö och tillståndsprocesser.

Ansökningsperiod för 2024 års Future Energy Programme är nu avslutad

Möt tidigare programdeltagare

Gustav Johansson.
Gustav Johansson beskriver programmets lärdomar som oersättliga, och som kommer vara till stor nytta när han går in i energibranschen på allvar.
Sarah och Saga tidigare deltagare, samt cheferna Miriam och Ludvig som berättar mer om programmet.

Efter avslutat program

Efter avslutat program kommer du att självständigt kunna ta dig an en konsultroll inom något av följande områden:

  • Transmission Lines: kraftledningar i mark och luft på stam- och regionnätsnivå. Utför arbete i projekt från miljö och tillståndsprocess till projektering och konstruktion, samt byggstöd under byggnationsfas.
  • Distribution: markkablar, luftledningar och sjökablar på distributionsnätet i tätort och landsbygd med bland annat planering, projektering, konstruktion samt projektledning.
  • Substation: stationer och ställverk från tillstånd till färdig anläggning.
  • System Studies/HVDC: beräkna och analysera behov av nätförbindelser, HVDC arbetar med likströmsteknik och projektering.
  • Hydro: projekt inom vattenkraftens hela livscykel; från tidiga skeden koncept och förstudie till genomförande och implementering samt modernisering, drift och underhåll.
  • Nuclear: med fokus på kärnkraft bedrivs uppdrag inom både elkraft, automation, process/mekanik och mer kärnkraftsspecifika områden som reaktorsäkerhet samt säkerhetsanalyser. Inom Nuclear finns även bred kunskap inom projektledning för dig som vill utvecklas inom detta.

Globalt har AFRY över 2500 experter inom energi och kraft

Tillsammans täcker vi in alla delar av energiproduktion och energimarknadsanalyser, från förstudier till driftsättning. Vår erfarenhet av produktion och överföring av energi bidrar redan till en hållbar utveckling, samtidigt som vi fortsätter att utveckla hållbara lösningar och driva verksamheten framåt.

Det ökande energibehovet och ett energilandskap i förändring, leder till att många befintliga kraftverk och elnät är i behov av modernisering, uppgradering och utbyggnad för att öka energieffektiviteten, driftsäkerheten och flexibiliteten. Tillsammans med våra experter inom alla delar av AFRY gör vi skillnad och bidrar till att accelerera energiomställningen för ett mer hållbart samhälle.

Kraftledning