People in meeting

Bioindustry Management Consulting

Bioindustry Management Consulting

Vårt engagerade team med nästan 200 branschexperter ger råd till kunder i alla värdekedjor inom bioekonomin, t.ex. från skogsbruk till förpackningar och detaljhandel, samt från nya biobaserade material till nya slutanvändningar.

Vårt tjänsteutbud omfattar allt från företagsstrategi till utformning av processer och från marknadsinsikter till operativ effektivitet, med stöd av förståelse för bästa praxis, detaljerade interna databaser och analyser som leds av experter på området, vilket säkerställer att ni får enastående resultat. Vi vill vara din pålitliga partner.

Världen förändras snabbt - megatrender som hållbarhet och klimatförändringar, urbanisering och digitalisering medför både utmaningar och möjligheter för alla dina intressenter. Klimatförändringarna formar i allt högre grad den värld vi lever i. Biobaserade alternativ och en cirkulär ekonomi har ökat i betydelse och håller på att bli den nya normen. För att överleva och blomstra måste industrier och företag anpassa sig och förnya sig i en allt snabbare takt. Detta skapar en växande och spännande marknad för våra konsulttjänster.

Våra viktigaste erbjudanden:

  • Företags- och affärsstrategi och genomförande.
  • Strategi och genomförande av resurser och teknik.
  • Operativ och affärsmässig kompetens.
  • Marknadsinsikt och modellering
  • Innovation
  • Investeringar och rådgivning om fusioner och förvärv

Våra kompetenser

Per-Ove Nordström - Principal
Per-Ove Nordström
Chef för AFRY Management Consulting Bioindustri i Sverige

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per-Ove Nordström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.