Women and children sitting on the floor

Barns bostad först – modell för minskad hemlöshet bland barn

AFRYs modell för att minska hemlöshet bland barn kan bli vägledande i Sverige

I projektet Barns bostad först, finansierat av Vinnova, samarbetade AFRY med Malmö Universitet, Stadsmissionen och Rädda barnen för att minska antalet barn som lever i hemlöshet. Nu kan modellen som AFRY tagit fram bli vägledande i Sverige.

Strukturell hemlöshet ökar

Den strukturella hemlösheten, som handlar om att hushållet inte har betalningsförmågan som krävs under rådande bostadsbrist, ökar i Sverige. Hemlöshet bland barnfamiljer kan få stora konsekvenser för barnens framtid. Utan en fast bostad försämras möjligheterna att utveckla goda relationer, etablera sunda rutiner och att lyckas i skolan.

Nytt grepp krävdes för att hitta en lösning

På egen hand har varken offentliga institutioner, ideella krafter eller marknadens aktörer lyckats lösa problemet. Utgångspunkten för det här projektet var därför att hitta ett nytt sätt för behovsägare och lösningsägare att samarbeta.

Hannah Wadman standing outside Notre Dame in Paris

– En framgångsfaktor för projekt är att vi har lyckats samla en bredd av aktörer: statliga verk, kommuner, akademi, civilsamhälle, och inte minst målgruppen själva, för att tillsammans definiera såväl problemet som potentiella lösningar.

Hannah Wadman, samhällsplanerare på AFRY och projektledare för Barns bostad först.

Modellen i Barns bostad först bygger på den sedan tidigare beprövade modellen Bostad först, och går ut på att ge förtur till hemlösa barnfamiljer. Genom ett förstahandskontrakt samt individuellt anpassat stöd och kontakt med berörda sociala parter, får hemlösa barnfamiljer en fast bostad och ett tryggare liv.

Modellen testas i praktiken

Projektet har resulterat i olika lösningsförslag som kan tillämpas på både kort och lång sikt. På kort sikt föreslås att alla barnfamiljer i hemlöshet garanteras en bostad från dag ett, och att de ska få individuellt anpassat stöd under tre månader. Efter denna period är det målet att familjerna ska ha en långsiktigt hållbar boendelösning. På längre sikt föreslås en socialt hållbar bostadspolitik med ett politiskt ramverk som ser bostaden som en social rättighet.

Nu arbetar Stadsmissionen och Rädda Barnen arbetar vidare med modellen genom att testa den i praktiken.

– Det här är en ödesfråga för vårt samhälle som vi bara måste lösa. Det är oacceptabelt att vi inte kan garantera barn en bättre start i livet. Därför känns det väldigt roligt att Stadsmissionen och Rädda Barnen nu arbetar med att testa modellen i praktiken, säger Hannah Wadman.

AFRY-medarbejdere

Bli en del av AFRY!

Vi behöver fler kollegor som bidrar till den hållbara omställningen av samhället.