Employee at AFRY in Sweden - Andreas Sundström

Andreas jobbar med framtidens gruv- och metallindustri och utvecklingen inom grönt stål

Andreas såg behovet komma för cirka tio år sedan. Kravet om fossilfria lösningar och där hans hemtrakt var högaktuell – Norrbotten.

Det bubblade i branschen, men nu brinner det. Grönt stål och grön energi gör gruv- och metallindustrin central tillsammans med energiförsörjningen och de stora investeringarna som pågår i norra Sverige. Andreas Sundström och hans familj valde att återvända hem efter några år i Göteborg för att jobba mitt i meckat där det händer, och är nu tillbaka i kuststaden Luleå.

Andreas har onekligen en intressant roll för att kunna bidra i den gröna omställningen. Han är segmentchef inom gruv- och metallindustri på AFRY och har lång erfarenhet inom energisektorn, samt djup kunskap av processteknik inom gruva och metall med inriktning energi och grönt stål. Det gör att han minst sagt befinner sig mitt i händelsernas centrum.

"Det börjar med EU-direktiven, de styr", säger Andreas om förutsättningarna för klimatmålen.

Employee Andreas Sundström at AFRY looking out from a window
Andreas om klimatomställningen:
”Trodde inte att det skulle bli så här stort fokus så snabbt, men de globala hållbarhetsmålen är tydliga - 1,5 grad till 2050 är ett måste.”

Återvinna, förädla och utvinna – kärnan i allt

”Att gå från traditionell förbränning av gamla bränslen som kol, till att uteslutande nyttja elnätet för primär energi är kärnan till att lyckas,” menar Andreas och syftar till ny teknik och grön energi som vind och sol.

”Gruv- och metallindustrin har alltid krävt mycket energi, men med nya lösningar kan vi nu ta reda på restströmmar genom nya metoder och processer som genererar nya produkter som konstgödsel, cementersättning och dessutom utvinning av sällsynta jordartsmetaller.”

”Sett till möjligheter med nya tekniker får vi inte heller glömma vikten av att vi alla behöver konsumera mindre i vårt vardagliga liv. Allt vi omger oss i vardagen, oavsett om det är mobiltelefonen eller bilen innehåller det mineraler och metaller och det gäller att ta vara på våra naturresurser som inte är oändliga.”

Mobile phone - close up
Gamla gruvor väcks till liv i jakten på råmaterial
Gruvnäringen är central för att lyckas med den gröna omställningen. Metaller och mineraler är avgörande för grön energi och för elektrifieringen.

Vattenhanteringens betydelse

Vatten har historiskt sett varit en självklar tillgång, så är det inte idag. Idag är kraven på utsläpp av vatten och luft betydligt hårdare.  

”Nya metoder inom gruvdriftens vattenhantering är oerhört viktiga. Med nya lösningar som grön vätgas, som i sin tur är klimatneutral, kommer vattenbehovet också att vara högre. Anläggningar för grön stålproduktion baseras på vätgas i stället för kol i järnmalmsreduktionsprocessen, vilket gör att vatten blir en restprodukt i stället för CO2. Då krävs metoder för vattenbesparing och cirkulära lösningar som också tar vara på avfall från gruvor."

Mine tailing piles reflected in surface water
Vattenrening - vinster för både miljö & produktion
Hur skall våra vattenresurser användas i gruvindustrin som nu ställer om för att minska sin miljöpåverkan?

Digitalisering som möjliggörare

”Digitaliseringens avtryck bidrar definitivt till en mer säker gruvdrift genom bland annat automatiseringen som kan ersätta riskfyllda moment för de som jobbar i gruva. Processövervakning ger också en större kontroll över de som vistas i en gruva, både ur ett säkerhets- och processoptimeringsperspektiv. PÅ AFRY bistår vi med vår expertis i våra kunders digitala resa - det är en intressant utveckling av betydelse av framtidens gruv- och metallindustri.”

Nyttan av avfall?

”Ett exempel är elektrifieringen. För att elektrifiera krävs mer sällsynta jordartsmetaller (nickel, kobolt m fl.). Genom att ta vara på avfallet i gruvan blir påverkan av naturen mindre och avfallet kan genom ny processteknik nyttjas till batteritillverkning för fossilfria transporter - i bland annat gruvor.”

”En annan intressant vinning är förmågan att återvinna gruvavfall som delvis kan ersätta cement för att producera "grön cement". Det vill säga cement med lägre koldioxidavtryck. Genom att återvinna avfall från gruvor kan man till exempel tillverka ersättningsmaterial till cementindustrin, detta kan lite beroende på teknik, råvara och inblandning, minska koldioxidavtrycket vid cementtillverkning med upp till 50%. Genom grön energi, grön vätgas och restprodukter från gruvan kan vi idag också producera exempelvis konstgödsel".

Electric vehicle charging with wind turbines
Att ställa om till elfordon kräver cirka 2,5 ggr mer koppar jämfört med en bil med förbränningsmotor. Biobaserade lösningar och nya metoder kan göra skillnad.

Energieffektivisering nödvändig

”Efterfrågan på fossilfri energi ökar i och med att industrin ställer om och den pågående elektrifieringen i samhället. Parallellt med övergången till fossilfria energikällor krävs det även ett arbete med att samtidigt energieffektivisera nya och befintliga processer.  

”Järn- och stålproduktion står idag för cirka 7% av de globala klimatutsläppen, vilket är ett tillräckligt starkt incitament för omställning av industrin. Utmaningen är tillgång till fossilfri energi.”

Steel pipes

Grönt stål

Tillverkningsprocessen för grönt stål fokuserar på att använda el och icke-fossila bränslen, vilket minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med konventionell stålproduktion.

Nya smarta lösningar – varför nu och inte tidigare?

”Marknaden styr tillsammans med politiska krav. Initialt innebär ny teknik stora kostnader – det gäller att komma över tröskeln. Gamla masugnar ska ersättas med ljusbågsugnar av järn och stål – då är vi också tillbaka i värdet av våra mineraler och metaller samt grönt stål via nya processer.”

”Skillnaden från igår och idag är däremot att vi idag inte har råd att vänta för att lyckas med klimatomställningen på så kort tid som krävs.”

Hur kan AFRY bidra?

"Jag skulle säga att vi är unika med vår processexpertis och vårt center för framtidens gruv- och metallindustri. Vi har närmare 300 processpecialister och ingenjörer i projekt inom gruva och metall i Sverige. Vi är representerade nära våra kunder med kontor på närmare 90 orter med en bredd och samlad expertis i norrländska städer som Luleå, Piteå, Kiruna, Boden, Gällivare och Skellefteå – kontor med lokala kompetenser som inkluderas i AFRYs Center för framtidens gruv- och metallindustri. I Skellefteå finns bland annat djup kompetens inom vätgas och Power-to-X. Vår lokala närvaro tillsammans med vår globala expertis och gör oss till en stark projektpartner."

mining tunnel
Högt rankade
Vi är rankade som #4 inom stål och #7 inom gruva i ENR Global ranking 2023.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY

Välkommen att kontakta Andreas:

Andreas Sundström - Segment Manager Mining & Metals

Andreas Sundström

Segment Manager Mining & Metals

Kontakta Andreas Sundström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.