Ida Wernström

Ida Wernström ger oss inblick i sitt jobb inom elektromobilitet

Elektrifiering i fordonsindustrin

Elektrifiering av fordon är ett samtalsämne som växer sig allt starkare inom bilindustrin. Från funktionsutvecklare till produktägare för autonoma transportlösningar, delar Ida, Lead System Engineer på AFRY, sina tankar om branschens framtid.

Ida började på AFRY 2014 och har sedan dess haft många olika roller inom fordonsindustrin. Genom att definiera, prioritera, utveckla och följa upp produkternas funktioner och mål, har Ida spelat en viktig roll i utvecklingen av autonoma transportlösningar och elektrifieringsinitiativ.

Berätta mer om din roll på AFRY

Just nu är jag produktägare (PO) i ett projekt som storskaligt utvecklar autonoma transportlösningar, det vill säga självkörande lastbilar. Det är ett “hub-to-hub" förarlöst fraktsystem som inom snar framtid ska introduceras på marknaden. Huvudsakliga syftet är att skapa nytta när det kommer till produktivitet, säkerhet, hållbarhet och energieffektivitet för såväl kunder som samhälle.

Det vi specifikt tar fram är en standardiserad global autonom teknikplattform. Jag är ägare av mjukvaran till de så kallade autonoma funktionerna i basfordonet, som dels avgör om autonom körning kan ske eller ej.

Ida Wernström
Ida Wernström:
Elektromobilitet är spännande och givande, med ny teknik i framkant. Det är ett område med stor potential och många utmaningar.

Ida berättar att elektrifiering av fordonsindustrin är en komplex utmaning som kräver ett samhälle med standardiserad och utbredd laddinfrastruktur, bra och säkra batterier, och hållbar framtagning av material. Dessutom behövs personer med rätt kompetens för att möjliggöra den komplexa utvecklingen. Ett annat avgörande element är samarbete över företags-, bransch- och landsgränser för att enas och definiera standarder.

Hur lyckas vi med elektrifieringen inom fordonsbranschen?

Jag ser två viktiga faktorer för att lyckas med elektrifieringen: tillgänglighet och tillförlitlighet. Fordonen behöver kunna tillgodose merparten av samhällets transportbehov och marknader, det vill säga ha lång räckvidd i alla klimat och väder, med goda möjligheter till att snabbt byta eller ladda batterierna. Hållbar och billig elektricitet är också viktigt, och framtida elpriser kan bli en stor utmaning för elektrifieringens framgång. Elnätet behöver vara stabilt och designat för att klara de laster och stora laddbehov som uppkommer till följd av omfattande elektrifiering. Vid storskalig utbredning av elfordon kan laddningen behöva struktureras och planeras, men det måste också erbjudas mer flexibla alternativ för att snabbt kunna använda sitt fordon.

Elektrifieringen är inte ett område som enbart rör, eller löses i, den normala teknikutvecklingen av fordon. Det är detta som gör det hela komplext. Det är en så mycket större uppgift, en samhällsrelaterad utmaning och omställning som jag tror löses med gemensam kraftansträngning, tydliga direktiv och samarbete.

Ida Wernström

Har du varit involverad i något extra roligt elektrifieringsprojekt som du vill berätta om?

Uppdragen har varit mycket roliga och omväxlande, både i de teknikutvecklande och de ledande rollerna. Det är spännande att se projekten från olika infallsvinklar. Några exempel är utvecklingen av ett hyttlöst självkörande elfordon för transporter på offentlig väg (Vera), strömförsörjning och uppvaknande av elfordon, samt konduktiv- och induktiv laddning av fordonsbatterier.

Det jag gillar mest med mitt jobb är att få utveckla spännande framtida teknik, något som gör skillnad – samt att själv utvecklas i takt med det. Även variationen och flexibiliteten i arbetet är av stor vikt, likaså möjligheten att arbeta inom olika områden och roller.

Avslutningsvis, ser du en skillnad från när du började jobba inom detta område jämfört med nu?

Skillnaden är framför allt att det händer mer och mer inom elektrifiering. I början visste fordonsföretagen inte om de skulle satsa på elektrifiering eller inte. Sedan handlade det om att bli först ut på marknaden. Nu har det mer övergått till att vara ett naturligt teknikval och att hänga med i den snabba utvecklingen.

Det är ett otroligt spännande område att jobba inom och intressant att få vara del av hur framtidens fordon och transporter kommer se ut.

Du kanske också är intresserad av

Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY