Karrar Ali, student at LTU in Sweden, standing outdoor

Möt Karrar Ali, blivande civilingenjör från Irak

Från Irak till Sverige och studier på Luleå Tekniska Universitet

Karrar Ali kom till Sverige från sitt hemland Irak, sommaren 2010. I det lilla samhället Råneå i Norrbotten, med runt 2000 invånare, introducerades Karrar snabbt till det svenska samhället. Idag studerar han till civilingenjör, har praktiserat på AFRY och kombinerar nu studier med timarbete på AFRY.

Karrars första intryck av Sverige var en känsla av trygghet, som han fann i bygden, i den nya skolan och i den vackra naturen. Det var här han lärde sig språket, och tillbringade mycket tid utomhus.

"Att få gå i skolan i Sverige och uppleva en sådan varm välkomnande känsla var en sann glädje för mig. Jämfört med mina erfarenheter från Irak var allt så annorlunda här, men övergången var förvånansvärt smidig. Trots de olika prövningarna och svårigheterna längs vägen, är min tacksamhet för allt jag har upplevt stadig och omutlig. Min uppväxt i Råneå och Norrbotten är något jag bär med mig med stor glädje. Där fick jag chansen att ägna mig åt en mängd olika idrotter och njuta av många utomhusaktiviteter. Att fiska och vandra i de svenska fjällen är en upplevelse som är svår att beskriva – det är fantastiskt.”

Karrar Ali, Student at LTU in Sweden, is studying
Karrar har alltid uppskattat möjligheten till studier och känner att teknik är rätt val för framtiden.

Karrar lämnade Råneå för studier i Luleå. Han läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet väg- och vattenbyggnad med inriktning jord- och bergbyggnad på Luleå Tekniska Universitet. Efter sin praktik på AFRY 2023 är han kvar som timanställd som ger möjlighet till extrajobb vid sidan om sina studier. Karrars val av utbildning har goda framtidsmöjligheter utifrån den gröna omställningen som pågår för fullt i den del av landet där han bor och uppskattar varmt.

Vad väckte ditt intresse för AFRY?

”Det som väckte mitt intresse för AFRY var bland annat genom de gästföreläsningar vi fick ta del av via universitetet inför praktiken. Jag fångades också av marknadsföringen och den information som delades i bolagets sociala kanaler – det gav en känsla av välkomnande och trygghet. Det jag tog del av fick mig att känna mig ivrig och engagerad över möjligheten att eventuellt få arbeta på AFRY någon gång i framtiden.

Karrar Ali, indoor at Luleå Tekniska Universitet

Vad lockade till teknikyrket?

”Det är ett intresse som alltid funnits hos mig, samtidigt som min släkt är väldigt högutbildade och består av läkare, psykologer med mera – de har uppmuntrat mig att studera på högskola. Men det var när jag läste naturvetenskapliga programmet som jag föll jag för teknikyrket fullt ut.”

Karrar Ali, student at Luleå tekniska universitet in Sweden
"Jag valde teknik för jag vill vara en person som kan säga: "detta har jag byggt". Sådan pappa vill jag vara."

Under sin praktik på AFRY har Karrar arbetat med uppdrag av varierande omfattning där han huvudsakligen agerat som handläggare. Uppgifterna inkluderade också att skapa geotekniska borrprogram och ansöka om tillstånd för borrningen.

“Efter genomförd borrning analyserades proverna, och jag hade ansvar för att utvärdera de sonderingar som genomfördes på arbetsplatsen. Dessutom har jag skrivit en detaljerad rapport om uppdraget och en mer ingående rapport som sammanfattar alla åtgärder samt de rekommendationer som bör genomföras innan själva bygget.”

Beskriv din upplevelse av AFRY efter din praktik?

”Det blev som jag hoppats. Jag trivdes jättebra på AFRY, det har nästan varit som mitt andra hem faktiskt. Bra kollegor och en bra chef som ser och lyssnar. Det var inspirerande att när jag frågade efter något så fick jag mer förtroende - jag märkte hur frågor om hjälp inom praktiken inte bara ledde till att jag fick det stöd jag behövde, utan också stärkte förtroendet för min kompetens och mina förmågor. Att kunna se hur mina frågor bemöttes med respekt och tillit gav mig en känsla av uppskattning och tilltro till min egna potential. Det var en påminnelse om att samarbetet och ömsesidig hjälpsamhet är fundamentala byggstenar i alla arbetsmiljöer.

Min upplevelse är också att det är en inkluderande arbetsplats som ger utrymme för olika åsikter. Det är viktigt med en kultur där det är nolltolerans om diskriminering. Det lockar intressanta och kunniga människor från olika håll.”

Karrar Ali trekking in North part of Sweden
"Det är i Norrbotten intressanta framtidsjobb finns. Här vill jag uppfostra mina barn och se dem växa upp."

Hur ser du på framtiden?

”Mitt nuvarande livsmål är att avsluta mina studier. Efter min praktik på AFRY känner jag mig extra motiverad att slutföra min utbildning. Min längtan att kliva in i arbetslivet växer för varje dag. Jag ser fram emot den dagen då jag kan ge tillbaka till mina föräldrar all den kärlek och stöd de har gett mig genom åren. Deras uppoffringar och omsorg har format mig till den jag är idag, och jag längtar efter att kunna återgälda deras generositet och stöd på ett meningsfullt sätt. Att kunna se dem le mot bakgrunden av mina framgångar är mitt största mål och min största känslomässiga drivkraft."

Min känsla är att jag stannar i Norrland, det är här de stora investeringarna sker och med det kommer intressanta jobbmöjligheter.

Making Future - AFRY Bewerben Sie sich

Foreign-Born Competence Programme

Vi arbetar aktivt för att attrahera fler medarbetare med olika bakgrund. Genom vårt program immigrerad kompetens hjälper vi nyanlända och utrikesfödda ingenjörer med bland annat myndighetskontakter, tillstånd och boende för att att snabbt kunna börja jobba med det som dom är utbildade till.