Woman standing in front of a industrial site in Sweden

Åsa Frössling Älveroth

Sektionschef som hoppas på fler kvinnor inom industrin

”Det händer mycket inom industrin där stora investeringar och projekt gör att du utvecklas åt flera håll. Det gör också att det finns många innovativa människor inom branschen att lära sig av. Att få jobba med uppdrag kring hållbara produkter är ett exempel bland flera, som jag tycker är väldigt stimulerande”. Det säger Åsa Frössling Älveroth som trivs bra med sin roll och inte ser några svårigheter med att verka i ett mansdominerad bransch, vilket gör att hon själv jobbar aktivt med att locka fler kvinnor till ingenjörsyrket och processindustrin.

Woman in industrial environment with safety clothes

Berätta, Åsa. Hur har din resa inom arbetslivet sett ut?

”Jag har varit konsult hela livet. Efter 4-årig teknisk på gymnasiet började jag som konsult i Kungälv i en roll där jag assisterade konstruktörer med många uppdrag inom offshore. Därefter har jag haft lite varierade arbetsuppgifter i olika bolag, både inrikes och utrikes och som operatör vid ett pappersbruk. Om jag räknar ihop mina år på ÅF och Pöyry har jag varit verksam inom bolaget i 21 år och inom papper- och massindustrin i 25 år.

Vad väckte ditt intresse för ingenjörsyrket?

”Tillfälligheter egentligen, men självklart valde jag teknisk inriktning av en anledning. En viktig del i mitt val var alla jobbmöjligheter som fanns med en teknisk utbildningen i grunden. Samma gäller nu, även om det idag krävs mer än gymnasienivå.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

”Det händer mycket inom industrin där stora investeringar och projekt gör att du utvecklas åt flera håll. Det gör också att det finns många innovativa människor inom branschen. Under senare år har jag exempelvis varit inblandad i ett arbete kring en ny produkt med stort fokus på hållbarhet, vilket varit oerhört inspirerande”.

Nu blir vi nyfikna, berätta mer!


”Den här produkten är fiberkomposit, dvs träfibrer som normalt används till tidningspapper, blandas med olika plaster och polymerer. I stora drag handlade projektet om att ta fram ett material som är lika hållbart som dagens plast men som däremot innehåller mycket mindre plast. Målet är att maximera nyttjandet av fiberråvaran så att vi utvinner så mycket som möjligt av skogen. Många projekt syftar idag till omställningen av massa- och pappersbruk till bioraffinaderier, för att möta framtida krav och behov av hållbara lösningar och produkter”.

25 år inom branschen, vad håller dig kvar?


”Jag har fortsatt som konsult för att det är så varierande. Du får möjlighet att lära känna många olika människor, både kollegor och kunder. Dessutom har jag fått möjlighet att utvecklas både inom företaget och i yrket. Sedan 2010 har jag haft olika chefsroller och då har jag aktivt jobbat för att få in fler tjejer i branschen eftersom jag själv trivs så bra. Samtidigt ser jag att tjejer kan tillföra insikter och kunskap på ett annat sätt än män många gånger. Som sagt, mixen är bra. Man/kvinna, gammal/ung, olika kulturella bakgrunder osv”.

Ser du några specifika utmaningar i att jobba i en mansdominerad bransch?


”Inte alls. Tvärtom. Jag själv ser inga som helst problem att jobba med många män. Jag har alltid blivit väl bemött och accepterad av både kollegor och kunder. Oavsett kön eller annat så är det ju din kompetens som är viktigast. Inom den här branschen ser jag heller inga skillnader lönemässigt, det är lika lön för det arbete som utförs.

Din roll som chef – vad anser du är viktigt i ett ledarskap?


”Att vara synlig och lyhörd. Ett genuint intresse för människor tror jag också är en fördel. Jag åker gärna ut till mina medarbetare som sitter ute hos kund om det är möjligt. Även om jag har en chefsroll så deltar jag gärna uppdrag - det tycker jag skapar värde ur många avseenden”.

Vilka tips har du för att lyckas locka fler kvinnliga ingenjörer?


”Jag tror det är viktigt att synas vid högskolor, men även vid tidigare stadium när tjejer ska välja utbildning. Inom AFRY är vi duktiga på att skapa möjligheter för detta, bland annat genom nätverk som KVIST men även andra engagemang som stiftelsen womenengineer. Det finns en mängd olika initiativ som är viktiga för oss för att visa att vi vill ha fler tjejer till oss och branschen, liksom att vi alltid jobbar för att få med tjejer i urvalet i en rekryteringsprocess. Jag själv exempelvis, jag är engagerad i föreningen KVIST för att det även öppnar upp andra sätt att nätverka, vi gör bland annat ofta studiebesök på industrier och företag för att lyfta frågor som är aktuella för kvinnor och diskuterar hur vi kan samverka på olika sätt”.

Vad uppskattar du själv i ditt jobb?


”Det är väldigt tillfredsställande att jobba i ett projekt i flera månader då du mest sett ritningar på byggnationer till att få vara med hela vägen i ett projekt och få ta del av slutresultatet på plats”.

Vad är ditt råd till yngre generationer?


”Mitt råd till både unga tjejer och killar, är att söka tekniska och naturvetenskapliga utbildningar redan på gymnasienivå och sedan skaffa sig en akademisk utbildning på universitet eller högskola. Som ingenjör tror jag förutsättningar för intressanta jobb är väldigt goda i framtiden”.

Varför ska man välja att jobba hos oss?


”Om du gillar att jobba i stora projekt och stora industriinvesteringar ger AFRY de möjligheterna. Det är oerhört inspirerande att få vara delaktig i multidisciplinära projekt och även en bra merit. Det finns också stora möjligheter att få jobba utomlands om intresse finns”.

Vad är det bästa med jobba hos AFRY?


”Allt som redan nämnts och att få vara en del i framtiden skulle jag säga. Det har vi förmånen att få vara, genom att möjligheten att bidra med hållbara lösningar för våra kunder”!

 

Åsa blev utsedd till Årets KVIST-kvinna 2020 för hennes engagemang att locka fler kvinnor till industrin.
KVIST är en ideell förening som har som mål att öka kunskapen om och intresset för skogsindustrin som arbetsplats.
Läs gärna mer om utmärkelsen och KVIST här

Läs även gärna mer om Stiftelsen Womenengineer där vi på AFRY är partner, klicka här

Team work

Möt fler av våra anställda

Woman looking at her phone

Intresserad av att jobba hos oss?