Gustaf Brodin Hero Image v2

Gustaf Brodin

“Det är inspirerande att få möjlighet att bidra till utvecklingen av förnybara drivmedel“

Det säger Gustaf Brodin, Senior konsult hos oss. Efter ett antal år inom en annan bransch lockades Gustaf av konsultbranschen och även tillbaka till skogsindustrin där han varit verksam tidigare. En viktig del som väckte hans intresse var ett uppdrag i ett komplext och hållbart framtidsprojekt för Pyrocell AB. Pyrocell AB bygger nämligen Sveriges första anläggning för förädling av sågspån till förnybar bioolja vid Kastets sågverk utanför Gävle - AFRY är ingenjörspartner och Gustaf har i projektet en central roll som projektledare, något han trivs väldigt väl med.

År 2015 föddes en idé hos träindustriföretaget Setra att omvandla sågspån till bioolja. Syftet var att utveckla en process för bättre nyttjande av sågspån och därigenom skapa en klimatsmart produkt för intressenter inom drivmedel. Ett par år senare startades projektet Pyrocell Kastet för att utreda förutsättningarna för att bygga en anläggning för framställning av pyrolysolja.

”Det är förstås väldigt inspirerande att få vara med att bidra till utvecklingen av förnybara drivmedel”, säger Gustaf som har lång erfarenhet som projektledare och säljansvarig inom processindustrin, bland annat från ett antal större utlandsprojekt.

 

Gustaf Brodin sitting in the lobby in Solna

Projektledare i komplexa projekt

Projektet drivs via Pyrocell AB som ägs till lika delar av Setra och Preem. AFRY är ingenjörspartner och bistår med flertalet kompetenser där Gustaf Brodin har uppdraget som projektledare i Pyrocells projektorganisation och ansvarar för projektet i sin helhet.

”En projektledares huvudsakliga uppgift är att driva projektet framgångsrikt i alla hänseenden. Jag företräder vår kund och deras intressen”, säger Gustaf, väl medveten om det stora ansvaret. Gustaf fortsätter:

”Visst ställs det en hel del krav på en projektledarroll i ett komplext projekt som detta, men jag har förmånen att vara omgiven av många kompetenta medarbetare. Det skapar inte lika stor källa till oro att ha ett starkt team med en bredd av kunskap och expertis när du ställs inför de stora utmaningar som oundvikligen uppstår i stora projekt. Att jobba som projektledare för ett företag i AFRYs storlek skapar trygghet och synergier för både kund och projekt”, menar Gustaf.

Delaktig från start till fullskalig anläggning

I slutet av 2021 beräknas anläggningen stå färdig, vilket innebär att Preem, som är både delägare och kund, kan få sin första leverans av bioolja för att därefter processa råvaran vidare för framställning av biodrivmedel vid Preems egna raffinaderi i Lysekil.

Med dagens moderna teknik kommer vi alltså att inom ett par år kunna tanka bilen med ett bränsle delvis baserat på sågspån - en komplett värdekedja från skog till förnybart drivmedel. Det innebär bland annat att Gustaf Brodin stolt kan säga att han varit med om att skapa framtid för nästa generation.

”Att få vara delaktig i ett projekt från skiss till färdig produktionsanläggning är både motiverande och lärorikt. Jag ser verkligen fram emot att uppleva den färdiga anläggningen för Pyrocell AB”, avslutar Gustaf med ett leende.

 

Läs mer om projektet för Pyrocell här

Läs gärna även mer om vårt erbjudande inom Bioraffinering här

Team work

Möt fler av våra anställda

Woman scrolling in her phone in front of a computer at a café

Intresserad av att jobba hos oss?