Vy över Göteborg

Krister Larsson

Akustiker med sikte på att påverka praktiska tillämpningar och implementeringar.

- Det är ganska unikt att få jobba tillsammans med ett team som besitter en så stor bredd och med kompetens och erfarenhet i alla ljud- och vibrationsfrågor som det Efterklang gör. Det gör det möjligt att kunna vara med och verkligen påverka praktiska tillämpningar och implementeringar. Tillsammans med hela bredden inom AFRY finns höga ambitioner om att bli en ännu viktigare aktör i Europa och även globalt!

Krister Larsson på Efterklang

I april 2021 välkomnade vi Krister Larsson till Efterklang, som är ett av AFRYs egna varumärken. Krister är senior akustikkonsult och utgår från Boråskontoret. Han är docent vid avdelningen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och har även en lång bakgrund som forskare på RISE.

Vi bad Krister dela sina tankar kring akustikområdet och hur framtiden ser ut. Eller snarare hur framtiden låter.

Vad är den största möjligheten inom akustikområdet just nu?

Det är de stora samhällsutmaningarna, såsom klimatförändringar, urbanisering och digitalisering som driver utvecklingen – även akustikområdet. Ljudperspektivet är exempelvis mycket relevant när vi nu rör oss mer mot elektrifieringen av både lätta och tunga fordon. Om trafiken blir tystare i våra stadskärnor, så öppnar det upp för ett nytt grepp kring vår ljudmiljö. Vi ges möjligheten att audiellt ’rita om kartan’ så att säga. Smarta logistik- och mobilitetslösningar är ett annat område som öppnar upp för ett förnyat grepp kring bullerfrågor och där vi med vår kompetens kan göra en skillnad.

När vi tittar på byggbranschen ser vi flera initiativ för ett mer hållbart byggande. En ökad användning av trä som byggmaterial pekas ut som en lösning och då ställs andra krav på akustisk projektering. Även detta är ett område som Efterklang har stor erfarenhet av.

Som du nämner finns det en bred kompetens inom ljud- och bullerfrågor på Efterklang. Vad ser du mest fram emot i din roll hos oss?

Det är ganska unikt att få jobba tillsammans med ett team som besitter en så stor bredd och med kompetens och erfarenhet i alla ljud- och vibrationsfrågor. Det gör det möjligt att kunna vara med och verkligen påverka praktiska tillämpningar och implementeringar.

Tillsammans med hela bredden inom AFRY finns höga ambitioner om att bli en ännu viktigare aktör i Europa och även globalt, och det ska bli oerhört spännande att få vara med och bidra med en del i det arbetet.

Avslutningsvis – hur låter då framtiden?

Förhoppningsvis finns en bättre balans i städerna, där invånarna kan njuta av natur- och kulturljud i större utsträckning. Med det sagt så vill jag även lyfta det subjektiva perspektivet när vi pratar om ljud. Det som upplevs som bullrigt för en, är en annans favoritljud. Mullret från min motorcykel exempelvis – störande för vissa, men för mig lika ljuvligt som vårens första fågelsång!

Team work

Möt fler av våra anställda