Man sitting on a bench in the forrest

Martin Kihlman

”Jag är både glad och stolt över att vara en del i den omställning som nu sker inom industrin”

Beslutet var taget. Martins Kihlmans mål var att jobba och forska inom läkemedelsindustrin, vilket gjorde att han började studera till kemist. På resan kom han i kontakt med Lars Stigsson (entreprenör, kemist och grundare till SunPine) som introducerade honom i skogens alla möjligheter. Inspirerad av mötet bytte Martin därmed riktning. Idag är han verksam som processingenjör inom processindustrin och involverad i utvecklingsprojekt som alla syftar till mer ”gröna produkter” för kunder med globalt starka varumärken och stort fokus på hållbarhet.

De globala målen för en hållbar utveckling är idag på agendan hos alla de företag som inser vad som krävs för att ha en roll på marknaden i framtiden. För det krävs experter som Martin. Martin har alltid intresserat sig för kemi och för att vidareutveckla och förbättra processer. Den utveckling som idag sker i processindustrin mot mer förnyelsebara och hållbara alternativ är oerhört spännande och inspirerande. Idag är det vetskapen om att det han gör verkligen har betydelse, som driver honom i sitt arbete.

Man standing in front of a tree in the forrest
Martin Kihlman. (Fotograf: Piotr Mirowski , AFRY)

Vad fick dig att tänka om?

”Lars involverade mig i ett projekt som syftade till att utvinna mer ur skogen. Jag blev inspirerad av hans arbete, idéer och alla möjligheter med skogen”, säger Martin, väl medveten om att marknadsbehoven kräver hållbara lösningar.

Klimatet säger sitt och Martin vill vara med och påverka, vilket är möjligt i hans roll som processingenjör hos AFRY. Rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

”Det som gör rollen som processingenjör så intressant är möjligheten att få designa helt nya processer från grunden - eller att få utveckla och förbättra befintliga processer åt våra kunder. I rollen som processingenjör finns en faktisk möjlighet att få vara med och bidra mot mer hållbara lösningar. Extra spännande tycker jag det är inom bioraffinaderisektorn där det idag sker en stor utveckling mot mer förnyelsebara produkter, som i sin tur inte bara gynnar miljön utan även skapar ett mervärde för våra kunder inom industrin”, säger Martin.

Hållbar industri


AFRY har förmånen att ofta vara inblandad i ett flertal stora investeringsprojekt som syftar till att utveckla nya processer för en mer hållbar produktion för olika branscher. När jordens resurser minskar, klimatet förändras och vår hälsa påverkas - då tvingas industrin att ställa om till fossilfria alternativ. För det krävs kombinationen av specialistkunskap och utveckling av ny teknik.

”Jag drivs av utmaningen att kunna påverka i ett större perspektiv. Att utveckla nya metoder med aktörer med olika kompetens är oerhört inspirerande”, säger Martin och berättar att organisk kemi alltid varit ett stort intresse.


Organisk kemi

Att Martin intresserar sig för organisk kemi är lätt att förstå om man vet att kol är förutsättningen för liv, att alla levande organismer innehåller kol. Utan kolets egenskaper hade det troligtvis inte funnits liv på jorden eftersom inget annat grundämne kan ersätta kolet.

Utan att gå för djupt in i kolets kemi så innehåller nästan alla produkter som vi människor nyttjar i dag kol. Vi talar om naturliga träslag, kläder och papper men också konstgjort material som exempelvis plast. Mycket av bränslet idag innehåller kol – både som energikälla för att värma våra hus eller för att tanka våra bilar. Ett av dagens stora miljöproblem handlar om koldioxidhalten i atmosfären – och den ökande koldioxidhalten orsakas bland annat av förbränning av bränslen som innehåller kol.

Det är här man ser värdet av specialistkunskap som Martins, med den insikt och det driv som krävs för att lyckas ställa om och utveckla nya metoder. Med engagemang och vilja att hitta lösningar för att förvandla dagens material till mer hållbart material som inte äventyrar vår miljö och vår hälsa som det gör idag.

Viktigt med mod

Att jobba med frågor av det slaget innebär också en hel del mod, menar Martin:

”Många av de projekt som jag jobbar med idag kräver att man både vågar och har viljan att ta sig an saker som man tidigare kanske inte varit i kontakt med. Det gör i sin tur att man hela tiden utvecklas, för mig är det en viktig faktor för att trivas”, säger Martin och fortsätter:

”Som person är jag både strukturerad och problemlösningsorienterad, det är egenskaper jag ser är värdefulla i arbetet som processingenjör då man hela tiden ställs inför nya utmaningar.

Det är tydligt att Martin trivs i sin roll och alla de möjligheter skogen bär med sig.

”Förutom en plats som många trivs att vistas i och som har en bra effekt på vårt allmänna välmående, så är ju skogen idag så mycket mer än traditionell papper och massa. Om vi lyckas ta hand om råvaran från skogen på olika sätt så kan vi verkligen göra skillnad för vår miljö. Jag är både glad och stolt över att få vara en del i den omställning som nu sker inom industrin”, avslutar Martin.

 

Välkommen att läsa mer om AFRY's erbjudande inom Bioraffinering här

 

Vi är alltid intresserade av fler experter. Är du en av dessa? Besök gärna vår sida för lediga tjänster, kanske har vi en roll som passar just dig!
Man sitting in the forest
Woman looking at her phone

Intresserad av att jobba hos oss?

Team work

Möt fler av våra anställda