Man is running over a bridge

Tommy Nilsson

”Jag har det bästa av två världar”

Om du trivs med livet i en mindre stad men samtidigt uppskattar pulsen med de arbetsmöjligheter en större stad oftast ger - vad gör du då? En väg kan vara att se dig om efter arbetsgivare med både lokal och global närvaro. För Tommy Nilsson, Konstruktör, blev AFRY lösningen.

”Det var tillfälligheter som gjorde att jag hamnade hos AFRY. Det som väckte mitt intresse var kombinationen av ett positivt ledarskap och möjlighet att jobba i större projekt med bas i min hemstad Skellefteå, berättar Tommy.

Tommy är uppvuxen i Skellefteå, 85 mil norr om Stockholm. I kommunen bor ca 75 000 invånare var av cirka 36 000 centralt, men staden växer med både spännande nyetableringar och nybyggnationer. Från kontoret i Skellefteå är många involverade i en mängd olika uppdrag mot olika branscher, däribland flertalet projekt för många större kunder inom gruvindustrin. I sin roll som konstruktör har Tommy fått möjlighet att bidra till en bredd av olika projekt, såväl stora som små.

”Fördelen med att jobba som konsult är att du kan gå ”all in” i det du gör på ett speciellt sätt eftersom varje projekt pågår under en begränsad tid. Jag uppskattar även variationen av att involveras i både mindre och större projekt – det gör att du hela tiden lär dig nya saker på vägen”, säger Tommy.

Man smiling and carrying a backpack

En del i något större

I sin roll som mekanikkonstruktör har Tommy kontakt med många kollegor och kundkontakter för att därigenom ta in fakta och underlag för sitt uppdrag. Det är viktigt att få en bra bild och förståelse för uppdraget, då ökar möjligheterna att ta fram en hållbar lösning för kunden. Ett bra och noga genomtänkt konstruktörsarbete skapar värde för kunden genom att det finns tydliga underlag för nästa steg samt att produkten eller anläggningen kan fungera som det är tänkt under en lång tid framöver. Just nu är Tommy exempelvis involverad i ett stort projekt för en av AFRYs större kunder som syftar till att öka säkerheten inom dess verksamhet.

”Det jag gör är en mindre del i något mycket större, men allt sammantaget gör skillnad för våra kund. Faktum är ju att det är den konstruktion och ritning som vi konstruktörer arbetar fram som ska ligga till grund för hur vi skapar en funktion för kunden som är hållbar och långsiktig ur många perspektiv”, säger Tommy.

Nya utmaningar

Nu väntar snart nya projekt för Tommy i sin roll som innebär större ansvar. Livet som konsult är förändringsrik. Beroende på projekt så kan det innebära att han har kontakt med kollegor både lokalt och globalt. Det vill säga att även om han till vardags har cirka 7 nära kollegor på samma kontor så lär han känna nya kollegor löpande beroende på vilket projekt han som konsult blir delaktig i.

”AFRY är ett stort bolag. Vill du göra karriär, ställa om till nya roller eller specialisera sig på något område så finns möjligheterna. Själv befinner jag mig just nu i en tid i livet då jag uppskattar livet i den mindre staden, men det känns bra att arbeta i ett bolag som jag kan både växa och förändras med”, avslutar Tommy och skyndar vidare in i ett möte innan dagen tar slut. Då snörar Tommy på sig sina löparskor och laddar därefter för barnens aktiviteter som också är en värld han känner starkt engagemang kring.

 

Vi är alltid intresserade av fler lagspelare som vill göra skillnad. Kanske du är en av dessa och är nyfiken på alla satsningar som nu sker i norr där Tommy bor? Besöka gärna vår sida för lediga jobb, kanske har vi en roll som passar just dig!
Woman scrolling in her phone in front of a computer at a café

Intresserad av att jobba hos oss?

Team work

Möt fler av våra anställda