Zain Nadra – den första kvinnliga deltagaren i Immigrated Competence Programme

Zain Nadra, maskiningenjör från Syrien, kom till Sverige 2015. Efter att ha fått en praktikplats på AFRY i Solna blev hon anställd på heltid. Zain och hennes man kom till Sverige från Syrien 2015 för att undkomma kriget. Hon är utbildad maskiningenjör med en examen från al Baath Universitet i Homs stad. I Syrien arbetade hon som beställare på kommunens administrationsavdelning.

– Under min första tid i Sverige bodde jag och min man i Göteborg. Där engagerade jag mig i Bergsjöns kyrka och fann nya vänner. Det var där jag började lära mig svenska och även arbetade som volontär med att hjälpa andra nyanlända flyktingar, berättar Zain.

I april 2015 fick familjen uppehållstillstånd och Zains man fick jobb som maskiningenjör på AstraZeneca i Södertälje. Efter flytten dit stannade Zain hemma med sin dotter i ett par månader, började i maj 2016 läsa svenska, och tog sin SFI-examen efter en månad. Efter sommaren fick hon kontakt med Amir Nazari, Diversity Manager på AFRY. I september började hon en tremånaders praktik på en av VVS-sektionerna i Solna, vilket sedan ledde till anställning.

– AFRY ger mig mina första steg till framtiden. Här jobbar jag med det jag har kompetens för och ser att jag varje dag vidareutvecklas och lär mig nya saker. Mina arbetskamrater hjälper mig mycket och är väldigt trevliga. Vi spenderar lunch- och fikatid tillsammans och pratar svenska för att jag ska lära mig språket. Det här är en mycket viktig chans för mig för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Picture of one of our employees Zain Nadra

Anders Jansson, sektionschef VVS på AFRY i Solna är nöjd med rekryteringen av Zain.

– Det är både utmanande, lärorikt och roligt för oss att utbilda Zain i vårt svenska sätt att projektera VVS-installationer i fastigheter. Samtidigt får vi inblick i hur motsvarande sker i Syrien, där det skiljer sig väldigt mycket. Zain har kompetens, lär sig lätt nya saker och har snabbt blivit en i gänget hos oss, säger Anders.

Immigrated Competence hjälper AFRY att möta kompetensbehoven

Projektet New Immigrated Engineers startades våren 2016 under ledning av Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager. Syftet var att attrahera och rekrytera nyanlända ingenjörer i Sverige, för att möta de stora kompetensbehoven inom teknikbranschen och hos oss på AFRY. Projektet lyckades över förväntan och pågår fortfarande, men nu under namnet Immigrated Competence.

Sedan 2016 har programmet lett till över 360 nya medarbetare med utländsk bakgrund på AFRY i Sverige. Projektet hjälper oss att möta de stora behoven på medarbetare med rätt kompetens, samtidigt som det ger oss bättre möjligheter att bygga en mångfaldig organisation med människor med olika bakgrund.

– Det otroligt stimulerande att få följa de här personerna och se dem växa och utvecklas hos oss på AFRY. Den återkoppling jag får från chefer och medarbetare är att det här är roligt, att det utvecklar våra team och stärker AFRY som arbetsgivare, säger Amir Nazari.