Zain var den första kvinnan i AFRYs New Immigrated Engineers projekt

Zain Nadra, maskiningenjör från Syrien, kom till Sverige 2015. Efter att ha fått en praktikplats på AFRY i Solna är hon nu anställd på heltid. Zain och hennes man kom till Sverige från Syrien 2015 för att undkomma kriget. Zain är utbildad maskiningenjör och har examen från al Baath Universitet i Homs stad. I Syrien jobbade hon i rollen som beställare hos kommunens administration.

– Under min första tid i Sverige bodde jag och min man i Göteborg. Där engagerade jag mig i Bergsjöns kyrka och fann nya vänner. Det var där jag började lära mig svenska och även arbetade som volontär med att hjälpa andra nyanlända flyktingar.

I april 2015 fick familjen uppehållstillstånd och Zains man fick jobb som maskiningenjör på AstraZeneca i Södertälje. Efter flytten dit stannade Zain hemma med sin dotter i ett par månader, började i maj 2016 läsa svenska, och tog sin SFI-examen efter en månad. Efter sommaren fick Zain kontakt med AFRYs Diversity manager Amir Nazari. I september började hon en tremånaders praktik på en av VVS-sektionerna i Solna, vilket sedan ledde till anställning.

"Det här är en mycket viktig chans för mig för att komma tillbaka till arbetsmarknaden."

– AFRY ger mig mina första steg till framtiden. Här jobbar jag med det jag har kompetens för och ser att jag varje dag vidareutvecklas och lär mig nya saker. Mina arbetskamrater hjälper mig mycket och är väldigt trevliga. Vi spenderar lunch- och fikatid tillsammans och pratar svenska för att jag ska lära mig språket. Det här är en mycket viktig chans för mig för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

Picture of one of our employees Zain Nadra

Anders Jansson, sektionschef VVS på AFRY i Solna är nöjd med rekryteringen av Zain.
– Det är både utmanande, lärorikt och roligt för oss att utbilda Zain i vårt svenska sätt att projektera VVS-installationer i fastigheter. Samtidigt får vi inblick i hur motsvarande sker i Syrien, där det skiljer sig väldigt mycket. Zain har kompetens, lär sig lätt nya saker och har snabbt blivit en i gänget hos oss.

Projektet New Immigrated Engineers är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och  målet är att få in nyanlända ingenjörer i koncernen. Det har nu tagit fart och Amir Nazari har totalt 20 genomförda rekryteringar,  15 personer i praktik, fler på väg in och en lång lista med fler kandidater som ska träffas och matchas med verksamheten. 

– Det otroligt stimulerande att få följa de här personerna och se dem växa och utvecklas hos oss på AFRY. Den återkoppling jag får från chefer och medarbetare är att det här är roligt, att det utvecklar våra team och stärker AFRY som arbetsgivare, säger Amir Nazari, Diversity manager.

Arabisk-svensk handbok stöttar nyanlända VVS-ingenjörer

Med nya avancerade system och tekniska termer på svenska gjorde det svårt att komma in i yrket. Därför började Zain sammanställa en handbok med svenska och arabiska översättningar på fackuttryck samt beskrivningar av några av de vanligaste ventilationssystemen i Sverige.